Obavijest vinogradarima!

Povišene dnevne temperature potaknuti će bubrenje pupova vinove loze na ranim sortama i položajima uz more. U slučaju oborina  stvoriti će se povoljni uvjeti za razvoj i infekciju uzročnikom crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Usmjerena zaštita od crne pjegavosti počinje se provoditi u vrijeme bubrenja pupova i razvojnog stadija vunastog pupa kad se primjenjuju pripravci na osnovi bakra. Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i štetnih grinja bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati topivi sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji, ali se u tom slučaju ne preporučuje dodavati mineralna ulja.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Registrirana i dozvoljena sredstva zaštite bilja u Republici Hrvatskoj  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristiti prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis