Obavijest proizvođačima malina i kupina!

Prije kretanja vegetacije, zaštita kupine i maline, počinje rezidbom. Rezidbom je potrebno odstraniti sve dvogodišnje izdanke i sve zaražene i suvišne izdanke na kojima su vidljive  ovalne srebrnkaste  pjege s crnim točkicama unutar pjega.

Također je potrebno odstraniti sve izdanke na kojima su vidljiva zadebljanja koja su nastala kao posljedica napada malinova prstenara ( Agilus aurichalceus) i malinine mušice galice ( Lasioptera rubi), jer ti štetnici prezimljuju u izdancima maline i kupine.

Bobičasto voće – prvenstveno kupina bez trna (thorn free), osjetljivo je na promjene temperature u početnom dijelu vegetacije koje uzrokuju hladni vjetrovi. Ako dođe do izmrzavanja, isti su podložniji napadu uzročnika bolesti izboja. Od zajedničkih bolesti  na kupinama i malinama prisutna je antraknoza kupine i  maline (Elsinoe veneta), kestenjasta pjegavost izdanaka kupine i maline ( Didymella applanata) i sušenje mladica kupine i maline ( Leptosphaeria coniothryrium). Na kupinama  je prisutna žuta hrđa izdanaka i lista kupine (Keuhneola uredinis) i purpurna pjegavost izdanaka kupine (Septocycta ruborum).

Nakon provedene rezidbe, potrebno je obaviti preventivnu zaštitu pripravcima na bazi bakra.

Na bobičastom voću protiv purpurne pjegavosti (Stemphylium botryosum), dozvolu ima preparat  Nordox 75 WG  u 170 – 200 g/ha uz utošak 400 – 800 l vode/ha   ,  samo na malini je dozvoljena  primjena Champion WG 50 protiv antraknoze (Elsinoe spp.) u dozi od 2 -3 kg/ha uz utošak  600 – 1500 l vode/ha  , a na kupini i malini  je dozvoljen Cuprablau Z 35 WG protiv sušenja izbojaka ili izdanaka (Botryiosphaeria spp.) u dozi  1,28 – 1,7 kg/ha.

Prilikom pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja, nužno je pročitati priložena uputstva i pridržavati se istih.

Korisnici su obavezni voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja u pisanom ili elektronskom obliku.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije „prateći list“.

Pripravke treba koristiti isključivo prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                     Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                                     Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis