Obavijest proizvođačima jabuke

Promjenjivi vremenski uvjeti pogoduju razvoju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu od krastavosti jabuke i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možemo koristiti neki od pripravaka sistemičnog djelovanja: Stroby, Zato Plus, Zato 50 WG ili neki od kombiniranih pripravaka Nativo 75 WG, Luna expirience, Bellis.

 Ovi vremenski uvjeti pogoduju i razvoju zaraža uzročnikom truleži plodova (Monilinia ssp.), gorkoj truleži ploda (Colletotrichum spp.), smeđoj trulež ploda (Monilia fructigena i dr.) te sivoj plijesni (Botrytis cinerea) koje nastaju u fazi dozrjevanja plodova. Zaštita se može provesti nekim od dozvoljenih sredstava navedenim u tablici:

Trulež ploda Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Topsin M 500
Gorka trulež ploda Geox, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG
Smeđa trulež plodova Geoxe
Siva plijesan Geoxe

Kod odabira pripravaka voditi brigu o karenci!

 Preporučujemo zaštitu voćnjak od Jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Calypso SC 480 Affirm, Affirm opti, Coragen SC, Imidan  WG, Reldan 22 EC, Mospilan SG, Laser, Harpun, Delagate, Reldan , Delegate 250 WG i dr.

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis