Obavijest ratarima

Poljoprivrednike podsjećam na mogućnost suzbijanja korova nakon žetve nekim od neselektivnih  herbicida na osnovu djelatne tvari glifosat. Primjenom herbicida smanjujemo zakorovljenost na parceli jednogodišnjim i višegodišnjim korovima. Herbicid je potrebno primijeniti nakon uklanjanja slame žetvenih ostataka.

Popis dozvoljenih sredstava nalazi se na stranicama https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Potrebno je pročitati i pridržavati se uputa korištenog sredstva, isto na propisani način zbrinuti i redovito voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis