Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

 

Prema najavljenim prognozama i dalje će vladati visoke temperature uz moguće oborine lokalnog karaktera. U posljednjim zaštitama osobitu pozornost treba posvetiti  zaštiti samog ploda od moguće pojave bolesti na plodu:  trulež ( Monilinia spp), kastavosti ( Venturia spp), gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.), sive plijesani (Botrytis),smeđe trulež ploda ( Stemphylium spp), truleži plodova (Neofabrea spp), crne trulež ( Alternaria spp) i dr.

Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500 trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

 

LUNA EXPERIENCE

pepelnica, krastavost, alternariska pjegavost  

14

NATIVO 75 WG Krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za skladište

14 jabuke za tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež  

3

Zaštitu protiv pepelnice provoditi pripravcima: Zato plus ( karenca 21 dan), Zato ( karenca 14), Stroby (35 dana) ,Nativo  75 WG karenca 35)) oni ujedno preventivno djeluju i na krastavost jabuke.

Provoditi i zaštitu protiv jabučnog savijača: Coragen20 SC, Calypso SC 480, Mosiplan 20 SP, Affirm, , Reldan 22 EC, Laser, Imidan WG 50, Harpun, Delegate 250 WG.

I dalje pratiti pojavu crvenog voćnog pauka i koprivine grinja (Panonychus ulmi ,Tetranychus urticae) jer visoke temperature pogoduju njihovoj pojavi. Kod odabira akaricida  također je potrebno voditi računa o karencama jer se one kreću od 28 pa do 3 dana.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis