Obavijest vlasnicima nasada i pojedinačnih stabla oraha o praćenju orahove muhe

Prema iskustvima iz razdoblja 2012.-2018. sezone od druge polovice ili najkasnije zadnjih dana mjeseca srpnja do prvih dana mjeseca rujna valja pratiti populaciju orahove muhe (Rhagoletis completa), te naknadno poduzeti preventivne mjere zaštite plodova. U Međimurju je prva pojava orahove muhe potvrđena 2011. godine, a već nakon 2012. bilježimo vrlo visoki stupanj zaraze plodova, koje na mnogim stablima u proteklih sedam godina procjenjujemo 100 %!

Ove smo sezone žute ljepljive ploče sa atraktantima (Csalomon) radi praćenja populacije orahove muhe postavili na lokalitetu u središnjem dijelu Međimurja (Šenkovec) već krajem mjeseca lipnja (29.6. 2019.), a na području zapadnog dijela županije početkom mjeseca srpnja (Vučetinec, Orehovčak). Ali, u prvoj polovici i sredinom mjeseca srpnja o.g. prve jedinke odraslih oblika orahove muhe na praćenim lokalitetima još nismo uhvatili!

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta (vidi Tablicu 1.). Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo ovih dana na stabla započeti vješati žute ljepljive ploče. Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče u početku njihove pojave dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

Iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži!

Tablica 1. Dinamika ulova odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa) u Međimurju tijekom proteklih osam godina (2011.-2018.):

Godina praćenja Ulov orahove muhe na žute ljepljive ploče Ukupan godišnji ulov
srpanj kolovoz rujan
2011.* 2 4 6
2012.** 197 743 7 937
2013.** 15 286 326 627
2014.** 89 648 5 742
2015.** 74 165 22 261
2016.** 60 47 10 117
2017.** 1 9 5 15
2018.** 14 164 13 191

*granični lokalitet u zapadnom dijelu Međimurja (matični nasad oraha); **pojedinačno stablo uz poljski put u središnjem dijelu kraj Čakovca!

Najraniji ulov orahove muhe: 9.7. 2013.! Najkasniji ulov orahove muhe: 23.9. 2012.!

Budući smo tijekom protekla dva mjeseca zabilježili dva povijesna meteorološka maksimuma (najveće količine oborina zabilježene u mjesecu svibnju o.g. i naknadno najtoplija prva polovica mjeseca lipnja o.g.) na lišću i plodovima oraha u proteklom se razdoblju pojavljuju dvije bolesti: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i bakterijska tamna pjegavost oraha (Xanthomonas campestris pv. juglandis)! Simptome ovih bolesti valja razlikovati od simptoma napada ličinki orahove muhe!

Potrebu, optimalne rokove i način moguće usmjerene zaštite plantažnih nasada i pojedinačnih stabla oraha uz okućnice i vikendice protiv orahove muhe (Rhagoletis completa) uputit ćemo u narednim preporukama!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači oraha mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis