Obavijest proizvođačima oraha

Pregledom nasada na terenu uočen je let orahove muhe, zato je potrebno obaviti zaštitu kako ne bi došlo do većih oštećenja lupine oraha.

Odrasli oblici su crvenkastosmeđe boje, dužine 4-8 mm sa žutom glavom, i na prsištu imaju karakterističan trokutasti štitić žute boje.

Štete nastaju kada odrasli štetnici odlože jaja u zelenu lupinu oraha gdje se razviju ličinke koje se tu hrane. Lupina postaje mekana, pocrni te se teško odvaja od ljuske oraha. Zbog toga orasi nisu privlačni kupcima.

Od mjera suzbijanja osim postavljanja žutih ljepljivih ploča, za koje je bila preporuka postavljanja krajem lipnja, mogu se koristiti insekticidi:

IMIDAN 50 WG, CALYPSO 480 SC. 

Svaki od ova dva preporučena insekticida može se upotrijebiti po dva puta u razmaku od 14 dana, znači do 4 tretiranja u sezoni.

Sredstva koristiti po uputama proizvođača, a praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

 

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis