Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon završene berbe nasade jagoda je potrebno očistiti i održavati do slijedeće sezone. Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Vrlo važno je odstranjene biljne dijelove iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Za zaštitu nasada od pepelnice (Podosphaera aphanis) možemo koristiti neki od pripravaka: Ortiva, Karathae gold 350 EC, Crystal, Quadris.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) može se primijeniti neki od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC

Kod pojave tripsa (Frankliniella ssp.) mogu se koristiti neki od insekticida: Laser i Kraft, Poleci Plus

Za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) mogu se koristiti neki od preparata Asset, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 100 EC.

 

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis