Obavijest maslinarima

Ovisno o lokalitetu, sortimentu i kondiciji masline na našem području najvećim dijelom ulazi u završetak cvatnje. Na području Raba i Malog Lošinja cvatnja se bliži kraju i bilježimo ponovno intenziviranje leta maslinovog moljca (Prays oleae). Na području Krka i Cresa cvatnja još uvijek traje. Na kraju cvatnje maslinare upućujemo na pregled nasada! Obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake. Iako maslininog moljca još nalazimo u stadiju gusjenice i kukuljice antofagne (cvjetne) generacije bilježimo i ulove leptira.

LOKALITET tjedni ulov mmoljac/delta trap/Csal♀m♂n
Mali Lošinj 51
Rab 73

Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm. Zaštitu planirati u slijedećih desetak dana što ćemo još dodatno signalizirati. U slučaju pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis) moguće je tretiranje obaviti i ranije. Prve ovogodišnje jedinke svrdlaša pronađene su na području Malog Lošinja i Cresa te stoga upućujemo na dodatni oprez!!! Maslinarima preporučamo OD KRAJA CVATNJE DO OKOŠTAVANJA REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO pregledavaju nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu radi pravodobnog uočavanja pojave i prisutnost ovog štetnika jer RANI NAPAD najčešće ostaje nezamijećen. Kod kasnijih napada, nakon okoštavanja, simptomi napada od ovog štetnika su lako vidljivi i prepoznatljivi. Iako se štetnik u nasadima za sada samo pronalazi u manjem broju zbog visokih temperatura mogući je nagli izlazak iz tla i moguća je šteta NA TEK ZAMETNUTIM PLODIĆIMA. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

U tablici pregled na maslini registriranih insekticida za moguću primjenu prema prisutnosti štetnika u nasadima na dan 11.06.2019. (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP, BIOBIT WP m. moljac

(Prays oleae)

 

 

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano  
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
cipermetrin CYTHRIN MAX m.moljac (Prays oleae); jasminov moljac (Palpita unionalis) kontaktno, želučano ZA BILJKE KOJE NISU U RODU!!!

maksimalno 2 primjene u vegetaciji

piretrin ASSET m.moljac (Prays oleae); medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa)   maksimalni broj tretiranja u sezoni 2; dozvola do 16.07.2019.
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
piroksifen PIXAL štitaste uši kontaktno, želučano 1 puta godišnje prije cvatnje
fenoksikarb INSEGAR 25 WG maslinin medić nesistemično, ograničeno tranlaminarno djelovanje maksimalni broj tretiranja godišnje 2
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši   maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae)   maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis