Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika usjevi kukuruza su znatno manji u odnosu na prethodne godine, no bez obzira na to treba izvršiti pregled na prisutnost odloženih jaja kukuruznog moljaca (Ostrinia nubilalis).

Prema podatcima iz literature potreba za tretiranjem postoji, ukoliko s  kod kukuruza šećerca ili sjemenskog kukuruza utvrdi 5% biljaka na kojima su odložena  jajna legla, dok je to kod merkantilnog kukuruza  10%.

Dozvolu za tretiranje imaju slijedeći preparati:

Deltrametrin: Decis 2,5 EC, Decis 100, Poleci plus, Rotor super.

Alfa-cipermetrin: Fastac 10 EC

Cipermetrin:Cytrin max

Cipermetrin +Klorpirifos: Nurelle D, Chromorel-D

Klorantraniliprol :Coragen 20 SC

Klorantraniliprol +Lambda- cihalotrin: Ampligo

Suzbijanje bolesti na kukuruzu vrlo rijetko se provodi  ( eventualno sjemenski usjevi) , no za suzbijanje sive pjegavosti lista (Helminthosporium turcicum) dozvolu ima Opera .

Pripravak Retengo osim sive pjegavosti suzbija i hrđu

Za suzbijanje paleži klasa ( Fusarium spp.) čime se umanjuje pojava mikotoksina dozvolu ima Prosaro 250 EC .U slučaju primjene obavezno se pridržavati uputa o primjenis obzirom na razvojnu fazu biljke i pratiti pojavu bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis