Zaštita povrća od bolesti i štetnika

Idealni su uvjeti za razvoj pepelnica na povrću te za Pepelnicu Krastavca, tikvica, dinja i lubenica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Pepelnicu paprike i rajčice (Leveillula taurica ) primijeniti pripravke kraćih karenci : Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr. pazeći na registracije.
Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca, tikvice i dinje (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kraće karence kao što su: Ranman top, Revus, Ortiva, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

U nasadima povrća gdje dolazi do pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) primijeniti pripravke : Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Obratiti pažnju i na moguće pojave bakterioza, preventivno tretirati nekim od registriranih bakrenih pripravaka za tu namjenu : Champion, Ridomil gold R i sl.
Protiv Lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti pripravke: Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i sl.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac: Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevno svjetlo brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).
U nasadima gdje je zamijećen Južnoamerički moljac (Tuta absoluta) tretirati sa Affirm, Kraft, Ampligo, Alverde.

Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max.
Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae), primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.
Proizvođači u ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti mikrobiološke pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama Trichoderma spp. (npr.Vital tricho, Tiffi, Trifender, Trianum) ili Glomus spp.+Bacillus subtilis+Bacillus pumilus (npr. Radiscudo) ili pripravak Microorganizmi i slično. Za štetnike koristiti Asset, Boundary i slično.
Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi :
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis