Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U nasadima jabuke i kruške potrebo je provesti zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jer je od zadnje preporuke proteklo više od 10 dana. U slučaju oborina u nasadima jabuka gdje su vidljivi simptomi krastavosti na listu može se očekivati sekundarno širenje te bolesti.

Predlažemo provesti preventivno tretiranje jednim od pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 27 °C i visokom relativnom vlagom zraka u proteklom razdoblju pogodovale su razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili  Luna experience.

U nasadima jabuka gdje je od posljednje primjene insekticida za suzbijanje jabučnog savijača proteklo više od 14 dana, predlažemo ponoviti tretman. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) suzbijanje treba provesti jednim od pripravaka: Vertimec 018EC,  Kraft 18 EC, Movento SC uz dodatak bijelog ulja ili okvašivača.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis