Obavijest poljoprivrednim proizvođačima šparoge

Jedan od najznačajnijih štetnika na šparogi je šparogine zlatice (Crioceris asparagi).Štetnik se javlja već tijekom travnja , a tijekom svibnja  pronalazimo  odloženih jaja i prve ličinke. One se hrane lišćem i izbojcima. Kod jakog napada mogu izazvati golobrst.

Osim ovog štetnika moguća je i pojava lisnih ušiju (Aphididae ). Ukoliko utvrdite prisutnost nekih od navedenih štetnika u većoj populaciji , tada možete tek  nakon završetka berbe, obaviti tretitanje nekim od insekticida navedeni su u tablici 1.

Kod primjene insekticida pri temperaturama većim od 25°C  (dektametrin, esfenvalerat i cipermetrin) djelotvornost sredstva može biti umanjena pa je preporuka tretiranja vršiti pred veče.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka  Štetnik Karenca
Tiakloprid Calypso  SC 480 Šparogina zlatica OVP
Deltametrin Decis 2,5 EC Šparogina zlatica

Lisne uši

Duhanov trips

OVP
Esfenvalerat Sumialfa 5 FL Šparogina zlatica OVP
Cipermetrin Cythrin max Šparogina zlatica OVP
Spinosad Laser Šparogina muha, tripsi,  

Na šparogi je moguća  pojava  hrđe (Puccinia spp.)  kao i purpurna pjegavost (Stemphylium spp.).Simptome hrđe možete prepoznati po pojavi blijedožutih pustulica na listovima, stabljici. Ti jastučići  kasnije poprimaju hrđastosmeđu ili crnu boju . Listovi žute i odumiru.

Kod purpurne pjegavosti simptome prepoznajete po pojavi eliptičnih pjega sivkaste boje koje su okružene tamnoljubičastom bojom, simptome treba tražiti prvo na dnu stabljike. Unutar pjega vidljive su crne točke koje predstavljaju plodna tijela. Bolest može zahvatiti i druge dijelove biljke. Potrebno je pratiti eventualnu pojavu ovih bolesti i po potrebi izvršiti tretiranja sredstva koja imaju dozvolu ( većine fungicida tretiranje je dozvoljeno nakon završetka berbe)

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
Metiram Polyram DF Hrđa OVP
Mankozeb Dithane DG Neotec Hrđa 7
Difenkonazol Agro Hrđa i smeđa pjegavost  

7

 

Azoksistrobin

Tazer

Ortiva

Zakeo  250 SC

Zaftra AZT 250 SC

 

Hrđa i smeđa pjegavost

 

OVP

Piraklostrobin +boksalid Signum Hrđa ,smeđa pjegavost i siva plijesan OVP
Fluopiram i tebukonazol Luna experience hrđa OVP

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis