Obavijest vinogradarima

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca na području VPŽ bilježimo od sredine travnja a prošli tjedan sam na terenu zabilježio pojavu gusjenica prve generacije spomenutog štetnika. Prije početka pune cvatnje, vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Affirm ili Coragen SC.

Pregledom vinograda na području VPŽ utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – L1 i L2 stadiji. Prvo tretiranje provodi se u L3 razvojnom stadiju iz razloga što su tada infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Vinogradare savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u nasade vinograda. Obavijest o pojavi L3 stadija (stadija kada je potrebno tretirati) dati ćemo u narednih nekoliko dana.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis