Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U slijedećih nekoliko dana očekuju se oborine stoga je potrebno obaviti preventivnu zaštitu nasada od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leucotricha). U zaštiti jabuka i krušaka od krastavosti preporučujemo izvršiti zaštitu i dalje kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka. Od sistemičnih pripravaka: Score 25 SC, Difcore Agro, Indar 5EW, Difenzone. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka (Podosphaera leucotricha).

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WG, Delan Pro, Dithane M-45, Dithane DG, Penncozeb 75 DG, Mankozeb M-45, Star 80WP, Chorus 75 WG, Pyrus SC400 ili dr kako bi se umanjila mogućnost ispiranja fungicida.

Kod odabira pripravaka uzimati one koje ste do sada najmanje puta koristili.

U nasadim jabuka gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi strobilurina: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis