Obavijest vinogradarima! 25.04.2018.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze došli je do znatnog porasta mladica koje su u ovoj fazi osjetljive na infekciju s crnom pjegavosti (Phomopsis viticola). U zaštiti vinove loze u ovoj  fazi  primijeniti fungicide kontaktnog načina djelovanja: Antracol 7 WG, Polyram DF, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG,Delan PRO, Polyram DF, Antracol WG 70, Solofol.

Protiv pepelnice dodati sredstva na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Protiv grinja na vinovoj lozi primijeniti akaricide: Envidor SC 240, Masai, Apollo 50 SC, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC i Zoom 11 SC. Navedeni akaricidi registrirani su za  suzbijanje grinja iz skupine crvenih pauka (crveni voćni pauk i koprivina grinja) i imaju slabije sporedno djelovanje na lozine grinje.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

                                                                                                                                             Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

 

Pripremi za ispis