Obavijest proizvođačima jagoda! 23.04.2018.

Jagode su počele sa cvatnjom ovisno o lokalitetu i nasadu, a kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea).

Infekcija se ostvaruje preko dijelova cvijeta (latice i prašnici) i širi se u tek zametnuti plod jagode,

stoga preporučamo pratiti vremensku prognozu i preventivno prije kiša zaštititi cvjetove protiv navedene  bolesti nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama: Pyrus 400 SC, Signum, Scala i Teldor SC  (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG ( karenca7 dana).

Suzbijanje ove bolesti provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji, na kraju cvatnje te početkom zriobe plodova uz pridržavanje propisane karence primijenjenog sredstva.

Porastom dnevnih temperatura te intenzivnim porastom lisne mase treba obratiti pozornost na pojavu štetnika na jagodama :

lisnih uši (Aphididae spp.), crvenog pauka (Tetranychus urticae), jagodinog cvjetar, stjenica, sovica, tripsa

Za praćenje leta tripsa u nasad se mogu postaviti plave ljepljive ploče.

Registrirani insekticidi za upotrebu na otvorenom su:

Neemazal – T/S – lisne uši, trips, sovice, štitasti moljci

Scatto i Pirimor 50 WG- lisne uši;

Perfektion, Calinogor i Chromgor – lisne uši i tripsi

Fastac 10 EC – lisne uši i sovice

Laser i Kraft 18 EC – trips

Vertimec 018 EC-  koprivina grinja

Kraft 18 EC – crveni pauci

Paziti na let pčela – prskati u večernjim ili jutarnjim satima kad pčele ne lete!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis