Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača 20.03.2018.

Premda u današnjim popodnevnim satima kalendarski započinje proljeće vremenski uvjeti proizvođačima ranih kupusnjača ne dopuštaju planirane aktivnosti na otvorenim poljima. Prosječna temperatura zraka tijekom prve dvije dekade mjeseca ožujka o.g. na lokalitetima središnjeg dijela Županije iznosi svega 3,2°C (što je 2,4°C niže od očekivanog prosjeka)! Tijekom posljednja tri jutra minimalne su temperature zraka niže od -2,5°C, palo je nekoliko cm suhog snijega, a neočekivano hladno razdoblje potrajat će naredna 3-4 dana! U takvim vremenskim (ne)prilikama sadnja ranih kupusnjača će se vrlo vjerojatno obavljati tek početkom mjeseca travnja o.g.!

Također, iskustva iz ranijih godina dokazuju da neposredno pred sadnju kontejnerskih presadnica ranih kupusnjača u polje (npr. kupusa, kelja, cvjetače, brokule) proizvođači moraju poduzeti preventivne mjere za suzbijanje štetnih životinjskih organizama npr. kupusne muhe (Delia), kupusnih buhača (Phyllotreta), kupusne brašnene uši (Brevicoryne) i kupusne stjenice (Eurydema), te kemijsko suzbijanje korova. Za razliku od ostalih vrsta povrća, uspješan uzgoj ranih kupusnjača u polju ugrožava najveći broj vrsta štetnih životinjskih organizama. Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača je nemoguća bez kvalitetne zaštite protiv prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae), koja se u prosječnim pojavljuje već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja! Pritom je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na malobrojna polja zasađena ranim povrtnim kupusnjačama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu. Dopuštenje za tu namjenu imaju insekticidi na osnovi imidakloprida (npr. Confidor, Boxer, Kohinor, Dali SL). Čupane presadnice golog korijena kupusnjača potapaju 10-15 minuta u koncentraciji navedenih insekticida 0,1 % (1 dcl/100 lit.vode)! Ali, rasad u kontejnerima ili presadnice s grudom zemlje kratkotrajnim potapanjem uz navedenu koncentraciju ne daje zadovoljavajuće rezultate!

Navedenom mjerom zaštite pri sadnji čupanih presadnica golog korijena se postiže ravnomjerna zaštita protiv pet kategorije nametnika: kupusne muhe, kupusnih buhača, brašnene kupusne uši, kupusne stjenice i duhanovog tripsa. Samo u brokuli dopuštenje za primjenu ima i pripravak Actara WG u količini 0,4 kg/ha primjenom na sličan način (potapanjem kontejnerskih presadnica neposredno prije sadnje u polje ili na gredice), odnosno potapanjem rasada u otopinu prilikom čega se utroši 400 grama ovog pripravka na hektar, što je prikladno i za presadnice sa grudom zemlje u kontejnerima. Dodatna folijarna zaštita potrebna je u drugom dijelu vegetacije takvih usjeva protiv štetnih gusjenica kupusnog bijelca (Pieris), kupusnog moljca (Plutella) i lisnih sovica (Mamestra)! Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu metodom zalijevanjem biljaka (prikladno na manjim površinama), a dopuštenje imaju samo pripravci na osnovi dimetoata (npr. Rogor 40 EC) (ili prskanjem na većim površinama u količini 1 lit./ha uz utrošak 600 litara škropiva/ha)!

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida (Confidor, Boxer, Kohinor, Dali SL) i tiametoksama (Actara WG) je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice (premda povrtne kupusnjače pri uzgoju za konzumnu prodaju ne cvatu, velika je opasnost kod primjene ovih insekticida od zanošenja na susjedne kulture u cvatnji koje posjećuju oprašivači – npr. voćke, uljana repica)!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama.

Na ranim kupusnjačama u polju biljne bolesti u pravilu ne suzbijamo folijarnim tretiranjem fungicidima, ako se poštuje preporučeni plodored i proizveden je zdravstveno ispravan rasad.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis