Pokazna rezidba lijeske u Daruvaru

Zbog toga se u Daruvaru 26. ožujka 2018. godine, u organizaciji  Grada Daruvara i Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, održava edukacija i  prikaz rezidbe za zainteresirane proizvođače. Stručna predavanja će biti organizirana u gradskoj vijećnici od 10:00h. Nakon završetka predavanja, u voćnjaku OPG Grgić Slavka u Miljanovcu, održati će se demonstracija rezidbe za zainteresirane vlasnike nasada lijeske.

Svi ste dobrodošli!

Program u PRILOGU

                                                                                          Grozdana Grubišić-Popović, dipl, ing. agr.

Pripremi za ispis