Obavijest voćarima! 12.03.2018.

Još je ekstremno topli siječanj čija je srednja mjesečna temperatura bila za oko 6,3 °C viša od višegodišnje prosjeka, a maksimalne temperature su dosezale i 16 °C potaknuo kretanje vegetacije koštičavog voća. Nakon toga je tijekom veljače uslijedilo zahlađenje s vrhuncem hladnog vala na samom kraju mjeseca i početku ožujka kada su naše agroklimatske stanice zabilježile minimalnu temperaturu od čak -20 °C. Tako velika temperaturna kolebanja nisu pogodovala koštičavom voću kod kojeg je krenula vegetacija te je na pojedinim lokacijama došlo do značajnog smrzavanja pupova, osobito kod breskve, nektarine i marelice.

U posljednjih pet dana ponovno bilježimo značajan porast temperature čiji su maksimumi su dosezali 19 °C što je ponovno ubrzalo vegetaciju voćaka te su kod nekih sorata bresaka pupovi značajno nabubrili. Prognostičari do petka najavljuju vrlo toplo vrijeme s temperaturom do 16 °C i povremenim oborinama što će omogućiti infekcije uzročnicima bolesti, osobito uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) te šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla). U takvim je uvjetima poželjno obaviti preventivnu zaštitu koštičavog voća i zaštititi preživjele pupove, no dodatni problem predstavlja dugoročna prognoza koja tijekom vikenda ponovno najavljuje drastičan pad temperature (-7 °C) i novi snijeg. Budu li se prognoze obistinile, manji će problem biti ostvarene infekcije, a mnogo veći smrzavanje. No, dugoročne prognoze su manje precizne pa predlažemo voćarima da provjere udio smrznutih pupova, prate razvojnu fazu voćaka, ali i prognozu vremena te na osnovi svega donesu odluku o provođenju zaštite.

U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva) za  zaštitu se mogu koristiti pripravcina osnovi bakra (Champion, Champion flow SC, Cuprablau-Z, Cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Rame Caffaro 32 WP, Bordoška juha Caffaro, Bordoška juha Manica). Pripravak na osnovi bakra primijenite u skladu s njegovom dozvolom za pojedinu kulturu.

Ovom mjerom preventivno štitimo voćke od uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla) te paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa).

Radi suzbijanja prezimljujućih stadija štitastih ušiju, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top, Ovitex) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Crveno ulje ili Modro ulje).

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

Pripravci na osnovi bakra smiju se na koštičavom voću koristiti samo prije otvaranja pupova!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis