Obavijest vinogradarima! 16.02.2018.

Pozivamo vinogradare na stručna predavanja o Zlatnoj žutici vinove loze trenutno najopasnijoj i neizlječivoj bolesti vinove loze.

Na temelju uzorkovanja i laboratorijskih analiza vinove loze u 2017.godini na prisutnost uzročnika bolesti zlatne žutice vinove loze (Candidatus Phytoplazma vitis) vinogorja Splitsko-dalmatinske županije za sada se smatraju nezaraženim područjem.

Međutim, bolest se prenosi pomoću vektora američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus) koji je zabilježen na području Vrgorca, Imotskog te otoka Visa.

Pozivamo vinogradare da se na vrijeme upoznaju sa simptomima bolesti, načinu zaraze  i obvezama posjednika vinove loze prema izdanoj Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017).

Predavanja će se održati u :

Supetar, 22.02.2018.( četvrtak ) u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici

Vrgorac, 27.02.2018.( utorak) u 18:00 sati u Vinarija Pilač

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis