Obavijest voćarim – tuča! 24.07.2017.

Nakon jučerašnje tuče jabuke i kruške potrebno je zaštititi jednim od pripravaka na bazi kaptana ( Captan 80 WG, Kapetan, Scab 80 WG, Kastor i dr) ili folpeta ( Futura 50 WP), radi sanacije nastalih rana. Pri tome treba voditi računa da se ispoštuje karenca, koja za sve navedene pripravke iznosi 21 dan.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

                                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis