OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA PLODOVITOG POVRĆA U PLASTENICIMA I OTVORENIM POLJIMA 10.07.2017.

Posljednja preporuka proizvođačima plodovitog povrća u zaštićenim prostorima i otvorenim poljima (gredicama), upućena je prije mjesec dana (9.6.) i krajem svibnja o.g. (26.5.).

Zbog zabilježenih vremenskih uvjeta protekli mjesec lipanj bio je pogodan za razvoj štetnih organizama. Primjerice, tada smo u središnjem dijelu Međimurja zabilježili 94,4 mm (npr. Belica) do 125,4 mm oborina (Orehovica). Bilo je iznadprosječno toplo, sa 9 mjesečnih dana s najvišim temperaturama zraka većim od 30°C (najtopliji dani su bili u razdoblju 19.-24. lipnja o.g.)! Zadržavanje vlage na lisnim organima uz riječne je doline trajalo 8.380 minuta! Prosječna vlažnost zraka bila je veća od 89 %!

Posljednjih nekoliko dana najviše temperature zraka su u hladovini od 33° do 35°C, a temperatura zemljišta na dubini 10tak cm iznosi 30°C!

Već sredinom ili krajem svibnja u kontinentalnim regijama započinje zrioba i berba plodovitog povrća, poglavito velikih (salatnih) krastavaca, pa u mjerama kemijske zaštite birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana, a pritom izbjegavati primjenu fungicida koji nepovoljno utječu na cvatnju i zametanje plodova.

Vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Primjenu insekticida prilagoditi vrsti štetnog organizma i propisanoj karenci (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

Pyxal EC

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. pepelnica, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.).

Tablica 2. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Revus SC

+

3

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

Topsin SC

+

3

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) u narednih mjesec dana više prijeti razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi WG) (0,3 %) (K = 4 dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Nativo WG (0,02 %) (pepelnica) (K = 3 dana) i sl.

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Od pojave kritične brojnosti u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis