Obavijest građanima-palmin drvotoč 03.07.2017.

Početak srpnja je vrijeme drugog tretiranja protiv  palminog drvotoča, i zato obavještavamo posjednike palmi  o važnosti zaštite palmi protiv ovog štetnika.

Palmin drvotoč (Paysandisia archon)  i  crvena palmina pipa( Rhynchophorus ferrugineus)  jedni su od najvažnijih štetnika na palmama., jer njihov napad  uzrokuje potpuno  propadanje biljke domaćina.

 Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja ( Phoenix canariensis), visoka žunara( Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma( Washington filifera) i niska žumara ( Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme vrste Trachycarpus fortunei ( visoka žumara),dok crvena palmina pipa preferira palme roda Phoenix. Palmin drvotoč je prisutan i aktivan  već nekoliko godina na našem području( Istra).

 Simptomi napada su prisutnost piljevine na kruni, izgriženo lišće, i nakošeno i klimavo deblo same palme.  Na samom kraju, palme se suše.

Često se na okućnicama mogu vidjeti potpuno suhe palme, i one bi se trebale iskrčiti, a biljne dijelove bi trebalo ili spaliti, ili uništiti u stroju za preradu bilnih ostataka.Ako je napadnut samo vegetativni vrh palme, a ona je još“ živa“, može se pilom rezati palmu do zdravog tkiva.

 Palme koje pokazuju znakove napada, a  i one koje naoko izgledaju  zdrave, potrebno je zaštititi. Na bazi klorpirifosa, Pyrinex 48 EC, je pripravak čija registracija je prestala važiti sa 25.03.2016, krajnji rok za prodaju zaliha je bio 25.9.2016, a krajnji rok za primjenu zaliha je 25.9.2017. To je bio jedini pripravak registriran za suzbijanje palminog drvotoča.  Treće tretiranje je u rujnu. Količina škropiva ovisi o veličini palme, u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.  

Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Dipl. ing agronomije Zrinka Krpan-Buić
E-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis