Obavijest maslinarima 28.06.2017.

Upozoravamo maslinare da je pregledom kontrolnih punktova Zavoda za zaštitu bilja i Savjetodavne službe na području županije (K.Sućurac, K.Štafilić, K.Stari, Podstrana, Marina-Vrsine, Poljud) uočen srednje jak let prve generacije maslinove muhe (Bactrocera oleae). Početkom leta bilježi se veća brojnost mužjaka u odnosu na ženke te još nema opasnosti od zaraze,odnosno odlaganja jaja, a ni plodovi nisu atraktivne veličine. Međutim, na povećanu brojnost i razvoj ovog ekonomski najvažnijeg štetnika masline mogu utjecati povoljni vremenski uvjeti koji se najavljuju (padaline uz niže temperature).

Stoga preporučujemo praćenje obavijesti te moguće provođenje mjera zaštite korištenjem metode zatrovanih mamaca koja ima najbolji učinak ako se provodi na širem području i u početku ostvarivanja zaraze, odnosno polaganja jaja.

Savjetujemo i  kontrolu pojave maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) redovitim vizualnim pregledima metodom otresanja na bijelu podlogu u ranim jutarnjim satima,kao i kontrolu šteta pregledom plodova, poglavito na kamenitim područjima te kod sorti sitnijeg ploda.

mr. sci. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis