Obavijest proizvođačima kupusa 27.06.2017.

Pregledom parcela pod kupusom utvrđena je pojava kupusnog buhača (Phyllotreta spp.). Za zaštitu moguće je primijeniti jedan od insekticida: Fastac 10 EC, Rogor 40, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max.

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupusa (sovice pozemljuše, ostale štetne gusjenice…).

Preventivnu zaštitu nasada od plamenjače (Peronospora parasitica) provesti primjenom jednog od fungicida: Rame Caffaro 32 WP, Cupro Caffaro 50 WP, Neoram WG, Bordoška juha caffaro 20 WP ili Infinito.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis