Prerada mlijeka – tečaj koji je oduševio polaznike

Sl.1.Detalj s tečaja, faza izrade kuhanog sira
Foto: Ivanka Bervida

Sl.2. Detalj s tečaja, faza izrade mozzarelle
Foto: Ivanka Bervida

Sufinanciranje Europske unije edukacije kroz Mjeru 1. – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjere/1.1. – Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, operaciju 1.1.2. – Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike, članovi Radne grupe za sirarstvo Savjetodavne službe dočekali su s veseljem.

Od samog početka rada Radne grupe edukacija je bila temelj, najprije osobna, a zatim proizvođača. Osmišljene su radionice i predavanja, no tečajevi nisu bili certificirani, a zakonska legislativa je zahtijevala dokaze da je edukacija provedena. U tom razdoblju edukaciju za sirare, radna grupa je osmislila u suradnji s prof. dr. sc. Samirom Kalitom, a organizirala putem Udruga i različitih učilišta te srednjih škola koji su taj program mogli verificirati odnosno dobiti pozitivnu ocjenu od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te rješenje o odobrenju izvođenja programa od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za izdavanje potrebnih Uvjerenja o osposobljenosti. Često je to zahtijevalo i dodatno zalaganje. Zahvaljujući mjerama iz Programa ruralnog razvoja specijalisti su dobili prigodu svoje znanje prenositi kroz tečajeve Prerade mlijeka u organizaciji i provedbi Savjetodavne službe.

Stari tečaj u trajanju od 120 sati prilagođen je prema Programu ruralnog razvoja u tečaj od 34 sata kako bi polaznici u što kraćem vremenu dobili adekvatno teorijsko i praktično znanje. Istovremeno uz predavanje demonstrira se izrada različitih mliječnih proizvoda, gdje su polaznici aktivno uključeni u rad. Upravo zbog takvog načina održavanja tečaja potreban je uigrani tim savjetodavaca, a na pojedinim tečajevima uključeni su i kolegice/kolege drugih specijalnosti jer ovakav način rada zahtjeva stručnih znanja i vještine. Prvi tečaj je održan u prosincu 2016. godine u Babinoj Gredi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a zatim su uslijedili tečajevi u drugim županijama.

Do kraja svibnja, odnosno u zadnjih pola godine, održano je trinaest tečajeva te je educirano preko 200 polaznika, od kojih će neki krenuti u otvaranje vlastitih mini sirana. Svi polaznici bi trebali znati napraviti nekoliko različitih vrsta sireva, jogurta različitih okusa, pa čak i maslac, a možda i zahtjevnije sirne rolade i sirutkine sokove.

U ova teška vremena za proizvođače mlijeka, interes za preradu mlijeka u sir je višestruko porastao, jer proizvođač je svom proizvodu stvorio dodatnu vrijednost a time stvorio sigurniju egzistenciju svojoj obitelji.

S obzirom na veliki interes poljoprivrednika iz cijele Hrvatske za ove radionice, u planu je ove godine održati ukupno 30 tečajeva te obučiti preko 500 polaznika.

Zasigurno neće svi polaznici otvarati sirane te plasirati proizvode na tržište, no dovoljno je i da kupe mlijeko od susjeda ili s mljekomata, proizvedeno u neposrednoj blizini i od njega naprave ukusan i zdravstveno siguran mliječni proizvod za svoju obitelj i prijatelje. Pritom će ih razveseliti domaćim proizvodom poznatog podrijetla. Novi proizvođači sira koji će se ozbiljnije baviti preradom mlijeka ujedno će razvijat lokalno tržište, odnosno upravo ono što je i jedan od ciljeva mjera ruralnog razvoja.

Bez obzira na učestalost tečajeva i na uloženi napor kako bi se održali svi planirani tečajevi prema potrebama s terena, ovaj rad izuzetno veseli savjetnike koji ga realiziraju jer polaznici odlaze s tečajeva zadovoljni i zahvalni, što se može vidjeti i u evaluacijskim listama za ocjenu strukovnog obrazovanja. Užitak je predavati zainteresiranim slušačima, koji su željni prenijeti znanje u praksu. Najviše vesele poruke polaznika koji se naknadno javljaju i kažu kako su uspjeli proizvesti proizvode čiju su proizvodnju na tečaju usvojili.

Polaznike još više veseli činjenica da su tečajevi besplatni, a Potvrda o završenom programu osposobljavanja koju dobivaju završetkom tečaja nakon položenog pismenog testa je višestruko korisna. Ona služi, od dokaza sljedivosti u proizvodnji (prema načelima HACCP sustava) za polaznike koji imaju svoje mini sirane pa do zadovoljavanja obveza za mlade poljoprivrednike i korisnike mjera ruralnog razvoja.

Osim tečaja Prerade mlijeka članovi Radne grupe za sirarstvo također su kroz Mjeru 1. proveli i dva jednodnevna tečaja pod nazivom Uvjeti sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka za već educirane i iskusne sirare koji imaju mini sirane. Program je usklađen s Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. Pohađanjem ovog osposobljavanja subjekti u poslovanju s hranom ispunjavaju obavezu pohađanja izobrazbe iz područja uvjeta sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka za što također dobivaju odgovarajuću potvrdu.

Sl. 3. Detalj s tečaja, mliječni proizvodi polaznika i mliječni proizvode izrađeni na tečaju nakon vježbe ocjenjivanja mliječnih proizvoda
Foto: Višnja Krapljan

Uz galeriju fotografija s tečajeva, u prilogu je link TV priloga AGROISTRE snimljen sa tečaja u Istarskoj županije:

https://youtu.be/4ZxYgIejpwE

 

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.
Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.
dr. sc. Emilija Cimerman, dipl. ing. agr.
Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.
Ivanka Bervida, dipl. ing. agr.
mr. sc. Dario Zagorec, dipl. ing.agr.

Pripremi za ispis