Obavijest voćarima! 08.06.2017.

Nestabilne vremenske prilike s čestim lokalnim pljuskovima te umjereno jak vjetar odlika su posljednjih dana. Takvo vrijeme iziskuje još jednu kombiniranu zaštitu.

Stoga proizvođačima jezgričavog voća (jabuka, kruška) preporuča se zaštita nasada protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) primjena preventivnog fungicida poput:

  • Folpan 80 WDG, Captan 80 WG, Antracol 70 WP, Dithane M-45 WP, Polyram DF ili Mankozeb WP.

U nasadima jabuka savjetuje se i zaštita protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha). Pojedinačne jednogodišnje izboje zaražene pepelnicom odrezati, u PVC vrećici iznijeti iz voćnjaka i spaliti, a cijeli nasad tretirati s:

  • Luna experience SC, Zato 50 WG, Stroby WG ili pripravkom na bazi močivog sumpora.

Proizvođačima jabuka savjetujemo i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) s pripravkom poput: Calypso 480 SC, Coragen 20 SC, Runner 240 SC ili Mospilan 20 SP. Navedeni pripravci učinkoviti su i u zaštiti protiv lisnih ušiju.

Često obilazite i kontrolirajte vaše nasade. U slučaju zamjećivanja prisutnosti crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). zaštitu obaviti jednim od slijedećih akaricida: Masai WP, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC ili Demitan.

U nasadima krušaka suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) obavite pripravkom: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC na osnovu praćenja razvoja ovog štetnika.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i plamenjače (Polystigma rubrum) jednim od slijedećih pripravaka: Captan 50 ili Polyram DF.

Proizvođačima nektarina i bresaka savjetujemo zaštitu protiv:

šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) pripravkom: Captan 50 WP ili Delan 700 WDG.

pepelnice (Podosphaera panosa) pripravkom Luna experience SC ili Nativo WG koji pružaju i zaštitu protiv truleži plodova (Monilinia spp.)

breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) pripravkom Imidan 50 WG, Runner 240 SC ili Affirm SG.

Prilikom odluke o korištenju nekog pripravka posebnu pozornost obratiti na karencu.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 25oC.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o primjeni te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis