Obavijest maslinarima! 05.06.2017.

Ovisno o lokalitetu, ovisno o sortimentu i ovisno o kondiciji nasada na našem području masline su najvećim dijelom u fenofazi završetka cvatnje i čišćenja. Plodići su uglavnom veličine 1-2 mm s tendencijom brzog porasta. Na sjevernijim položajima cvatnja još uvijek traje. Na kraju cvatnje maslinare upućujemo na pregled nasada! Vizualnim pregledima listova i mladica ustanoviti postotak zaraze punovim okom. Na zaraženim listovima paunovim okom (Spilocaea oleagina) jasno su vidljive karakteristične pjege, na osjetljivijem sortimentu bilježimo jaku zarazu.

Po završetku cvatnje preporučamo zaštitu od paunovog oka nove, mlade, vrlo osjetljive lisne mase pripravcima na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva STROBY WG) ili na osnovi difenkonazola (trgovačkog naziva DIFCOR).

Nadalje, metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake.

Na praćenim lokalitetima bilježimo ulov maslininog moljca (Prays oleae) iznad i na granici praga štetnosti. Kako štetnika još nalazimo u stadiju gusjenice i kukuljice antofagne (cvjetne) generacije znači da će se let odužiti. Zaštitu planirati za slijedeći tjedan, za sjevernija područja u narednih desetak dana. Za suzbijanje maslininog moljca registrirani su pripravci na osnovi BT (trgovačkog naziva BIOBIT WP, BATURAD WP), na osnovi dimetoata (trgovačkog naziva ROGOR 40, PERFEKTHION, CALINOGOR, CHROMGOR), na osnovi deltametrina (trgovačkog naziva DECIS 2,5 EC), na osnovi fosmeta (trgovačkog naziva IMIDAN) i na osnovi azadiraktina (trgovačkog naziva NEEMAZAL-T/S).

Pripravci na osnovi BT i  azadiraktina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1 plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2 plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8  održavanje ekstenzivnih maslinika.

Lokalno bilježimo početak pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis).Upućujemo maslinare da OD KRAJA CVATNJE DO OKOŠTAVANJA REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO pregledavaju nasade na pojavu ovog štetnika. Kad kasnijih napada simptomi napada lako vidljivi. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit ovisno o lokalitetu, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

Za procjenu stanja u pojedinačnim nasadima, molimo da nam se ranije obratite za savjetovanje kroz uslugu savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pregled registriranih insekticida za primjenu na maslini prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) na dan 05.06.2017.godine.

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

OGRANIČENJA

 

Bacilllus thuringiensis subsp. Kurstaki

BATURAD WP, BIOBIT WP

m. moljac

(Prays oleae)

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2

dimetoat

ROGOR 40

m. moljac (Prays oleae); m. muha (Bactocera oleae);m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

 

dimetoat

PERFEKTHION, CALINOGOR, CHROMGOR

m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae);

 

deltametrin

DECIS 2,5 EC

m.moljac (Prays oleae); m. muha (Bactocera oleae)

maksimalni broj tretiranja u sezoni 3

fosmet

IMIDAN 50 WG

m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae)

najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

parafinsko ulje

BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE

štitaste uši

maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja

azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

m.moljac

(Prays oleae);

tripsi (Thysanoptera)

NAPOMENA: 1-2 primjene; dozvola u hitnim situacijama važi do 28.06.2017.

 

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja. Voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu pesticida podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisani način.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati prema uputama.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis