Obavijest vinogradarima! 03.06.2017.

Vinova loza u unutrašnjosti Županije je u punoj cvatnji,a u priobalju i otocima je pri kraju ili je završila.

S obzirom da je najavljena mogućnost oborina u narednim danima,preporučujemo ponoviti zaštitu od plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) uporabom pripravaka Acrobat MZ,Antracol combi, Galben M, Ridomil  gold combi, Fantic M , Pergado MZ,Verita WG,Equatio PRO,Curzate F SC,Melody duo WP,Mikal Premium ili Alfil Duplo WP.

Zbog velikog pritiska bolesti,posebna pozornost na kontrole vinograda i zaštitu od  pepelnice (Erysiphe necator). Preporučujemo uporabu jednog od pripravaka- Crystal KS, Talendo  EC, Nativo 75 WG , Collis SC,Domark ME,Dynali EC,Falcon EC,Folicur EW ili Difcor EC.

Na lokalitetima gdje smo ranijih godina bilježili štete od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo uporabu jednog od botriticida-Luna Privilege,Pyrus,Switch ili Cantus.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis