Obavijest vinogradarima! 31.05.2017.

Od zadnje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 12 dana. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta potrebno je nastaviti sa zaštitom vinograda od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)pepelnice vinove loze (Uncinula necator) jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja.

Radi sprečavanja pojave plamenjače može se upotrijebiti jedan od slijedećih pripravaka: Acrobat MZ WG, Antracol combi WP 76, Curzate F, Forum star, Mikal premium F, Orvego, Mikal flash, Fylal double, Curzate F, Profilux.

Za preventivnu zaštitu protiv uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Domark 40 ME, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Topas 100 EC, Vivando, Crystal, Dynali, Nativo 75 WG, Luna experience.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Buketa, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Buketa@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis