Održana prva Radionica sigurne primjene sredstava za zaštitu bilja

 Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi sa učenicima usmjerenja: poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut bili su domaćini i aktivni sudionici ove radionice, kao i studenti Veleučilišta u Požegi te poljoprivrednici Požeško-slavonske županije.

Cilj ovih radionica je prvenstveno sigurna primjena SZB, smanjeno štetno djelovanje na čovjeka životinje i okoliš, te bolji učinak SZB. Udruga CROCPA koja djeluje u sklopu Europske udruge za zaštitu bilja ECPA podiže svijest korisnika SZB i vodi brigu o zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša, gospodarenju opasnim otpadom i sigurnoj primjeni SZB. I ovim projektom nastavlja se vrlo uspješna suradnja Savjetodavne službe i Udruge CROCPA koja je već ranije vrlo uspješno realizirana u modelu zbrinjavanja opasnog ambalažnog otpada i o obvezatnoj upotrebi osobne zaštitne opreme kod primjene SZB, o čemu je sudionike ove radionice izvjestila Irena Brajević dipl. ing. agr. iz Udruge CROCPA.

Đurđica Kšenek dipl. ing. agr. rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe u Požeško- slavonskoj županiji ukazala je na važnost edukacije poljoprivrednika o sigurnoj primjeni, kao i o vođenju evidencije o korištenju SZB, navodeći najčešće loše primjere iz svakodnevne prakse.

Za učenike Poljoprivredno- prehrambene škole usmjerenja: poljoprivedni tehničar-fitofarmaceut ova radionica je bila vrlo korisno iskustvo, gdje su imali što vidjeti i naučiti.

Savjetodavna služba od svojih početaka educira poljoprivrednike o ovoj važnoj temi u poljoprivrednoj proizvodnji, i upravo je u Požegi 2004. godine u organizaciji tvrtke Bayer održana prva radionica o modifikaciji pneumatskih sijačica (s podtlakom), kako bi se smanjio štetan učinak pesticida na ljude, životinje (pčele prvenstveno) i okoliš općenito što je kasnije ugrađeno i u zakon o održivoj uporabi pesticida.

Ivica Prpić dipl. ing. agr. održao je predavanje na temu primjene SZB strojevima, ukazavši na važnost ispravnosti prskalica/raspršivača, koja je također regulirana zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN14/14), pravilnog održavanja i svih postupaka primjene od trenutka kupovine sredstva, pripreme škropiva, aplikacije, korištenja zaštitne oprema, te baždarenja, pranja, održavanja i spremanja strojeva.

Cijeloživotna edukacija te usvajanje novih znanja i tehnoloških rješenja u primjeni sredstava za zaštitu bilja od iznimne je važnosti u očuvanju zdravlja i okoliša. Primjena SZB je najnesavršenija ljudska djelatnost, koju moramo provoditi da bi zaštitili biljku od bolesti i štetnika.

”Učinkovitost sredstava za zaštitu bilja dobra je koliko je uspješna njihova primjena”- stoga je važno da uređaji za primjenu budu ispravni kako bi smanjili gubitke a povećali učinkovitost. Temperatura, brzina strujanja zraka (vjetar) i vlažnost zraka od velike je važnosti za primjenu SZB, i najčešće je glavni krivac za lošu primjenu, smanjenu učinkovitost i opasnosti za zanošenje kapljica.

Nakon teoretskog dijela radionica je imala i praktični dio gdje su mjerenjem protoka mlaznica, i radne brzine agregata (traktora i prskalice) učenici poljoprivredne škole koristeći- propisno zaštitnu opremu odradili baždarenje prskalice i izračunali hektarsku potrošnju škropiva pri određenom radnom tlaku. Baždarenje treba obavljati prije svake sezone ili promjene radnih parametara (izmjene mlaznica, radnog tlaka, brzine kretanja) kako bi što preciznije raspodijelili SZB na određenu površinu uz što manje gubitke i manji ostatak škropiva u prskalici.

Upravo smanjenje zanošenja kapljica kod primjene SZB bila je glavna tema ove radionice. Prikazan je rad standardnih mlaznica, anti drift mlaznica i mlaznica s dvostrukim mlazom. Veličina kapljica koju stvaraju mlaznice uz točno određen protok (l/min) oblik i kut mlaza jedan je od najvažnijih faktora koji imaju direktan utjecaj na zanošenje (drift). Velike kapljice otpornije su na zanošenje, te se mogu koristiti i pri pojavi vjetra, ali je isto tako i pokrivenost površine slabija. Izbor mlaznice ovisi o SZB, vremenskim uvjetima i kulturi koja se tretira. Primjena okvašivača također može znatno utjecati na kvalitetu aplikacije i smanjenje zanošenja.

Znanje, nova tehnološka rješenja u obliku mlaznica, uređaja na prskalicama koji olakšavaju rad i preciznost primjene (GPS sustavima) zasigurno će omogućiti sigurniju primjenu pesticida i smanjiti štetne učinke na čovjeka, ne ciljane organizme i okoliš.

Ivica Prpić dipl.ing.agr.
Rukovoditelj odjela mehanizacije
Savjetodavna služba

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis