Obavijest proizvođačima koštićavog voća 30.05.2017.

Prvu polovicu svibnja obilježilo je kišovito vrijeme, a najveća količina oborina zabilježena je sredinom svibnja. Takve vremenske prilike pogodovale su razvoju šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla), kozičavosti višnje i trešnje (Blumeriella jappii) te truleži ploda (Monilinia spp).

Na mjernim postajama jake zaraze uzročnikom kozičavosti višnje i trešnje zabilježene su 15. te 24. i 25. svibnja.

Tablica: Pripravci za suzbijanje bolesti koštićavog voća u ljetnim mjesecima

Pripravak

Aktivna tvar

Voćna vrsta

Štetni organizam

Karenca

Napomena

 

Captan WP 50

 

Kaptan

Koštićavo voće

Šupljikavost lista

Plamenjača šljive

21 dan

Višnja-dopuštena primjena do cvatnje i nakon berbe

 

 

Kastor

 

 

Kaptan

Šljiva

Plamenjača šljive

21 dan

 

 

Višnja

 

Šupljikavost lista

 

OVP

dopuštena primjena u cvatnji i nakon berbe

Koštićavo voće

Šupljikavost lista

21 dan

 

 

 

Delan 700 WDG

 

 

Ditianon

Breskva

Marelica

Nektarina

Šupljikavost lista

Krastavost lista

 

28 dana

 

Trešnja

Šupljikavost lista

Kozičavost lista

 

21 dan

 

 

 

Pinozeb M 45

 

 

Mankozeb

Šljiva

Plamenjača

21 dan

 

Trešnja

Kozičavost lista

OVP

primjena nakon berbe

Višnja

Kozičavost lista

OVP

primjena nakon berbe

 

Futura 50 WP

 

Folpet

 

Šljiva

Plamenjača

Hrđa šljive

 

21 dan

 

 

Chromodin S-65

 

Dodin

Trešnja

Kozičavost lista

14 dana

 

Višnja

Kozičavost lista

14 dana

 

Topsin M 500

Tiofanat-metil

Višnja

 

Šljiva

Kozičavost kista

Trulež ploda

Trulež ploda

 

14 dana

 

Signum

Piraklostrobin

Boskalid

Koštićavo voće

Palež mladica

Trulež ploda

 

7 dana

 

 

 

 

Indar EW

 

 

 

Fenbukonazol

Breskva

Marelica

Palež mladica

Trulež ploda

Pepelnica

 

3 dana

 

Trešnja

Palež mladica

Trulež ploda

 

3 dana

 

Šljiva

Palež mladica

Trulež ploda

 

3 dana

 

 

 

 

Teldor 500 SC

 

 

 

Fenheksamid

 

Trešnja

Siva plijesan

Trulež ploda

Palež mladica

 

3 dana

 

Šljiva

Trulež ploda

Palež mladica

 

3 dana

 

Breskva

Trulež ploda

Palež mladica

 

3 dana

 

 

 

Nativo WG

 

 

Trifloksistrobin

Tebukonazol

Breskva

Nektarina

Marelica

 

Pepelnica

Trulež ploda

 

7 dana

 

Šljiva

Trešnja

 

Trulež ploda

 

7 dana

 

 

Luna Experience SC

 

 

Fluopiram

Tebukonazol

 

Breskva

Pepelnica

Trulež ploda

 

3 dana

 

Trešnja

Trulež ploda

3 dana

 

Višnja

Trulež ploda

Kozičavost lista

 

7 dana

 

 

Switch 62,5 WG

 

Ciprodinil  Fludioksonil

Breskva

Nektarina

Marelica

Šljiva

Trešnja

 

 

Trulež ploda

 

 

 

7 dana

 

 

 

Chorus 50 WG

 

 

 

Ciprodinil

Breskva

Nektarina

Marelica

Šljiva

Višnja

Trešnja

 

 

Trulež ploda

 

 

 

7 dana

 

 

Sparno, vlažno i toplo vrijeme pogoduje razvoju lisnih uši na svim vrstama koštićavog voća.

Za suzbijanje lisnih uši dopuštenje imaju insekticidi: Pirimor 50 WP (višnja, šljiva, marelica, breskva),  Mospilan 20 SG ima dopuštenje za suzbijanje lisnih uši na trešnji, višnji, šljivi, breskvi i nektarini te insekticid Actara 25 WG koji ima dopuštenje za suzbijanje lisnih uši na breskvi i nektarini.

U nasadima višnje i trešnje sa sortama kasnih epoha dozrijevanja, dolazi do promjene boje ploda. Početak leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) zabilježen je sredinom svibnja te je potrebno provesti tretiranje pridržavajući se propisanih karenci.

Od pripravaka je moguće koristiti: Chromgor 40 ili Perfekthion, čije su karence 21 dan ili pripravak Mospilan 20 SG s karencom 14 dana, Imidan 50 WG s karencom 14 dana, Decis 100 EC ili Scatto s karencom 7 dana..

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                       Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis