Obavijest vinogradarima! 22.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana. U narednim danima najavljene su oborine te preporučamo provesti zaštitu. U pojedinim vinogradima mogu se naći simptomi plamenjače (Plasmopora viticola ) u vidu uljnih pjega. Pripravci registrirani za zaštitu od plamenjače su slijedeći: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Antracol combi WP 76, Electis WG, Mildicut SC, Profilux, Pergado F, Pergado MZ i dr.

Na mjernim stanicama zabilježene su primarne infekcije pepelnicom vinove loze (Uncinula necator). Uvjeti koji su potrebni za infekciju su temperature zraka od 25 do 28 °C. Optimalna vlaga zraka za klijanje je iznad 65 % , a  za zarazu nije potrebna voda. Širenju zaraze pogoduju oblačni, topli i sparni dani. Preporučamo obaviti zaštitu nekim od navedenih pripravaka: Collis SC, Crystal KS, Domark 40 ME, Difcor EC, Luna Experiance SC, Mystic EC, Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC i dr.  Suzbijanje pepelnice jako je bitno na lokalitetima gdje je prošle godine zabilježena jaka zaraza! Pripravak Cabrio Top registriran je za suzbijanje plamenjače i pepelnice vinove loze te se primjenjuje od početka zaraze (neposredno prije cvatnje) do stadija BBCH–75 u razmacima 10-14 dana. Maksimlani broj tretiranja u jednoj vegetacijskoj sezoni je 3 puta.

Pregledom ferotrapova za praćenje grožđanih moljaca, zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca. Primjena insekticida trenutno nije potrebna te preporučamo daljnje praćenje preporuka vezanih za  rokove  suzbijanja grožđanih moljaca.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis