Obavijest o mogućnostima zaštite ruža! 16.05.2017.

Nakon što smo u razdoblju od 1. ožujka do 28. travnja o.g. bilježili suho razdoblja bez značajnih oborina, u posljednjih 18 dana u središnjem je dijelu Međimurja palo oko 65 mm oborina! Uz nešto svježa jutra (oko 10°C) najviše dnevne temperature će u narednim danima dosegnuti vrijednosti 23°C, pa će u jutarnjim satima biti učestale rose uz prosječnu vlažnost zraka pri riječnim dolinama Mure i Drave veću od 85 %!

Veći broj posjednika koji uzgajaju ukrasne ruže svake godine traže upute za njihovu uspješnu zaštitu. Ruža (Rosa spp.) je kao malo koja vrsta ukrasnog bilja napadnuta tako velikim brojem štetnih organizama da mnogi vlasnici ne planiraju i poduzimaju mjere zaštite često budu razočarani njihovim izgledom. Od početka vegetacije je potrebno barem dvaput mjesečno provoditi mjere zaštite protiv različitih uzročnika bolesti: npr. zvjezdasta pjegavost (Marsonina), pepelnica (Sphaerotheca), hrđa (Phragmidium), plamenjača (Peronospora), siva plijesan (Botrytis), grinja (Panonychus) i štetnih kukaca (Aphidae i dr.). Ovisno o načinu i regiji uzgoja ruža (na otvorenom ili zaštićenom prostoru, kontinentalno ili mediteransko područje) pojava štetnih organizama ruža njihova je vrlo različita. Biljne su bolesti ruža značajno štetnije od štetnih organizama životinjskog podrijetla, a godišnji meteorološki uvjeti najviše utječu na njihovu pojavu. U pravilu sparno i vlažno vremensko razdoblje (povremene oborine, vlažnost zraka veća od 75 % i temperature u rasponu od 8° do 28°C) pogoduje jačoj pojavi biljnih bolesti, uz redovito visoku populaciju lisnih uši (Aphidae) na gotovo svim vrstama ruža.

Važno je mjere zaštite ruža redovito provoditi tijekom travnja, svibnja i lipnja, kada bilježimo primaran ili početni razvoj navedenih štetnih organizama, stoga ovom prilikom ponovno navodimo preporučena sredstva za njihovu moguću zaštitu! U istoj aplikaciji je poželjno miješati više sredstva za zaštitu bilja prema spektru njihove djelotvornosti i prema dominantnim štetnim organizmima protiv kojih poduzimamo mjere zaštite (npr. protiv pepelnice, pjegavosti, plamenjače i plijesni)! U kritičnom razdoblju (travanj, svibanj, lipanj) je potrebno poduzeti barem dvije do tri mjere zaštite mjesečno!

Tablica 1. Neke fungicidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje biljnih bolesti cvijeća (ruža) u Republici Hrvatskoj:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

Suzbijanje

Dopuštenje za ukrasno bilje općenito:

azoksistrobin

Quadris, Ortiva

0,075-0,1 %

hrđe i pepelnice

fenheksamid

Teldor SC 500

0,1-0,15 %

siva plijesan

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

0,08-0,1 %

siva plijesan

M-metalaksil & mankozeb

Ridomil Gold MZ

0,25-0,3 %

plamenjače

Al-fosetil

Aliette Flash, Topic

0,3 %

plamenjače

pirimetanil

Pyrus

0,25 %

siva plijesan

bakar

Kupropin

0,3-0,75 %

pjegavost i palež

penkonazol

Topas 100 EC

0,025 %

pepelnice

propamokarb

Previcur Energy, Proplant

0,3 %

plamenjače

trifloksistrobin

Zato 50 WG

0,015 %

pepelnice

metiram

Polyram DF

0,25 %

hrđe, plamenjače

Dopuštenje za cvijeće (općenito):

folpet

Folpet, Folpan

0,2-0,25 %

pjegavosti

kaptan

Captan, Merpan

0,25-0,3 %

pjegavosti

sumpor

Chromosul i dr.

0,2-0,35 %

pepelnice

Tablica 2. Neke insekticidne i akaricidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje štetnih kukaca i grinja cvijeća i/ili krizantema u Republici Hrvatskoj:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

Suzbijanje

Dopuštenje za ukrasno bilje općenito:

pirimikarb

Pirimor WG 50

0,06 %

lisne uši

alfa-cipermetrin

Fastac SC, Direct

0,012-0,018 %

štitasti moljac, tripsi

pimetrozin

Chess WG

0,06 %

štitasti moljac, lisne uši

tiametoksam

Actara 25 WG

0,02 %

lisne uši, štitasti moljci

tiakloprid

Calypso 480 SC

0,025 %

lisne uši

lufenuron

Match EC 050

0,1 %

tripsi

metoksifenzoid

Runner SC

0,04-0,05 %

gusjenice sovice

abamektin

Vertimec, Kraft EC

0,075-0,1 %

tripsi, grinje, mineri

Dopuštenje u ružama:

tau-fluvalinat

Mavrik 2F

0,02 %

lisne uši

imidakloprid

Confidor 200 SL

0,05-0,1 %

lisne uši

Iz prikazanih tablica je vidljivo da ruže napada veći broj bolesti i štetnika, važno je prepoznati njihov napad i odabrati dovoljno djelotvorne pripravke (biljne uzorke sa simptomima negativnih promjena možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu). Pridržavati se priloženih uputa o primjeni i osobnoj zaštiti u radu s pesticidima.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis