Obavijest proizvođačima luka 15.05.2017.

U usjevima luka potrebno je provesti zaštitu od ličinki lukove muhe (Delia antiqua).

Za suzbijanje se može koristiti NEEMAZAL- T/S (azadirahtin) 2-3 l/ha uz utrošak 1000 l/ha vode.  Preparat dozvoljen za primjenu i u ekološkoj proizvodnji.

Povoljni su uvjeti za razvoj plamenjače luka. Zaštita se može provesti primjenom jednog od fungicida:

GALBEN C (benalaksil+bakar)

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb)

FOLIO GOLD (metalaksil)

QUADRIS (azosistrobin)

ACROBAT MZ WG (dimetomorf)

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

Fungicide i insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis