Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 12.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške od krastavosti ploda i mrljavosti lista (Venturia inaequalis) ostvareni su uvjeti za nekoliko jakih infekcija čemu je pogodovalo promjenjivo i nestabilno vrijeme, kako se najavljuje i u idućim danima. Zbog ispiranja prethodne zaštite i intenzivnog porasta predlažemo da se izvrši preventivno tretiranje jednim od pripravaka:

Captan 80 WG, Captan WP 50, Dithane M-45, Delan 700 WDG, Delan Pro, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Polyram DF, Manfil 80 WP, Faban, Chorus 75 WG ili dr.

Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) navedenim je pripravcima potrebno dodati fungicid na osnovi sumpora, te mehanički odstranjivati zaražene izboje.

Ukoliko ćete vršiti tretiranje iza oborina tada je uz preventivni pripravak potrebno dodati i jedan od pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Argo EC, Difcor, Difenzone, Indar 5 EW ili Score 250 EC (navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka).

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis