Obavijest vinogradarima! 08.05.2017.

Kraj mjeseca travnja obilježile su učestale oborine, a u dane 27.i 28. travnja na našim mjernim lokalitetima količina oborina kretala se 15-20 l/m2 te je zabilježena prva primarna infekcija plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) u vinogradima i sortama kod kojih su mladice bile duže od 10 cm.

U narednom razdoblju najavljene su stabilnije vremenske prilike s mogućim lokalnim oborinama, dok se ponovno kišovitije razdoblje najavljuje se za kraj tjedna!

Obzirom na takovu situaciju preporučavamo tijekom narednih dana provesti redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače Plasmopara viticola (Plasmopara viticola)   i pepelnice (Erysiphe necator)

Za zaštitu protiv plamenjače(Plasmopara viticola)  možete koristiti jedan od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Curzate F, Antracol combi WP 76, Electis WG, Polyram DF, Antracol WP 70, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida Karathane Gold 350 EC, Stroby DF ili Zato 50 WG, Nativo WG, Postalon SC

Moguća primjena pripravaka Shavit F, Cabrio top, Universalis,  koji imaju djelovanje na pepelnicu i peronosporu vinove.

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) započeo je letom u prvoj dekadi mjeseca travnja, a pojava žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nije zabilježena! Njihovo suzbijanje trenutno nije potrebno provoditi, rokove suzbijanja dati ćemo u jednoj od narednih preporuka temeljem praćenja njegovog razvoja.

U mladim nasadima sadnje 2017. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo zaštitu protiv lozinih grinja, uz dodatak kontaktnih organskih fungicida!

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis