OBAVIJEST VLASNICIMA PLANTAŽNIH NASADA LIJESKE O SVIBANJSKIM MJERAMA USMJERENE ZAŠTITE 09.05.2017.

Pri uzgoju nekoliko grmova lijeske u okućnicama za vlastite potrebe ne provodimo mjere kemijske zaštite, ali u plantažnim nasadima tijekom godina se pojavljuju štetne kategorije organizama protiv kojih je potrebno provoditi nekoliko usmjerenih kemijskih zaštita. Od bolesti lijeske najveći pozornost posvećujemo zaštiti plodova od uzročnika truleži (Monilinia fructigena, Monilinia coryli). Premda se pojavljuje svake godine pepelnicu (Phyllactinia coryli) u nasadima lijeske najčešće nije potrebno suzbijati. Trenutno još nemamo informacija o značajnijoj pojavi bakterijske paleži (Xanthomonas campestris pv. coryli) i bakterijskog raka lijeske (Pseudomonas syringae pv. avellane) u našoj zemlji. Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla najveće štete čini ljeskova grinja (Phytophus avellanae) i ljeskotoč (Curculio nucum). Štetne grinje iz skupine šiškarica suzbijano rano u proljeće tijekom bubrenja i otvaranja pupova primjenom sumpora (dopuštenje u lijesci ima samo pripravak Cosavet DF, a uz smanjeni utrošak škropiva poznat je i dokazan postrani učinak sumpornih fungicida na grinje šiškarice).

Svakako je najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik "crvljivosti" plodova). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti preporučujemo barem jednom tijekom svibnja i lipnja koristiti pripravak Signum DF (1,0 kg/ha, najviše 2x u sezoni, K=28 dana). Također, preporučuje se krajem svibnja ili početkom lipnja u plantažnim nasadima lijeske koristiti neki od bakarnih fungicida (naročito ako ima dovoljno vlage, a vremenski uvjeti nisu ekstremno suhi i vrući), a dopuštenje za primjenu u lijesci u našoj zemlji imaju samo pripravci Bordoška juha Caffaro 20 WP i Neoram WG (vidi Tablicu 1.).

Budući smo na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju u protekla dva tjedna zabilježili gotovo 60-tak mm oborina svakako sredinom mjeseca svibnja vlasnicima plantažnih nasada lijeske preporučujemo primjenu fungicida Signum DF (1 kg/ha), koji pored uzročnika pjegavosti (Gnomonia) suzbija trulež plodova i pepelnicu lijeske, a naknadno jednog od dopuštenih bakarnih fungicida!

Istovremeno se mogu poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča, a dopuštenje za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama u našoj zemlji ima tiakloprid (Calypso 480 SC) (0,2 lit./ha, najviše 2 primjene tijekom sezone, K=70), a moguće ga je primijeniti istovremeno s organskim kombiniranim fungicidom (Signum) i bakrom. Vrlo je važno ljeskotoč suzbijati preventivno prije zabilježenih šteta. Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja, a preporučeni insekticid iz skupine neonikotinoida za suzbijanje ljeskotoča vrlo je djelotvoran i na stjenice. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica ima pripravak na osnovi azadiraktina Neemazal – T/S (u količini 2-3 lit./ha).

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za primjenu u našoj zemlji pri uzgoju lijeske:

Pripravak

Namjena

Primjena

Karenca

Insekticidi

Calypso 480 SC

ljeskotoč

0,2 lit./ha (2x)

70 dana

Kaiso WG

lisne uši, krasnik i hrušt

0,15-0,3 kg/ha (2x)

 

Laser KS

štetni savijači

0,2-0,3 lit./ha (3x)

7 dana

Coragen SC

štetni kornjaši i gusjenice leptira

0,18-0,3 lit./ha (2x)

14 dana

NeemAzal-T/S

fitofagne stjenice

2-3 lit./ha (1-2 x)

3 dana

Fungicidi

Bordoška juha WP

trulež ploda, bakterijski rak i venuće

0,5 % (2x)

15 dana

Neoram WG

rak kore

0,2-0,25 %

20 dana

Cosavet DF

pepelnica

0,2 % (4x)

5 dana

 Signum DF

siva pjegavost lista

1 kg/ha (2x)

28 dana

*u ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštena je primjena sumpornih (npr. Cosavet) i bakarnih pripravaka (npr. Bordoška juha WP i Neoram WG), te biljnog insekticida NeemAzal-T/S! Dobro je koristiti i mikrobiološke pripravke na osnovi Bacillus subtilis (npr. Ekstrasol), te kombinaciju sa Bacillus pumilus i Glomus spp. (npr. Fruttifolia) ili Trichoderma + Glomus + Bacillus amyloliquefaciens (npr. EKOprop 3S)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Napomena: Budući je ponovno zabilježen negativan utjecaj niskih travanjskih temperatura na urode plodova lijeske napad „tehnoloških“ štetnih organizama će biti "koncentriran" na preostale plodove, pa su preporučene preventivne mjere za zaštitu lijeske vrlo važne!

Mjere zaštite provoditi kada to vremenski uvjeti dopuštaju.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis