Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 04.05.2017.

Od posljednje preporuke za suzbijanje bolesti na jabukama proteklo je 6 dana, a u tom periodu prevladavalo je promjenjivo vrijeme . Ovisno o lokacijama u tom periodu zabilježeno je između 10 i 17 litara kiše. Tijekom jutra na većini lokacija na BBŽ-u zabilježene su srednje do jake infekcije krastavosti jabuke(Venturia inaeqalis) . Meteorolozi najavljuju i mogućnost lokalnih oborina tijekom sutrašnjeg dana što bi moglo stvoriti uvjete za ponovnu infekciju.

Zbog svega navedenog potrebno je provesti tretiranje čim to dozvole vremenske prilike korištenjem pripravaka sistemičnog djelovanja uz dodatak pripravaka preventivnog djelovanja.

Pripravci sistemičnog djelovanja: Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone.

Pripravci preventivnog djelovanja: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG ,Kastor,Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG .

Upućuju se voćari da izvrše pregled nasada na pojavu prvih mina minera okruglih mina čiji je let u jako velikom broju zabilježen tijekom travnja. Ukoliko se utvrdi njihova prva pojava potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Dali, Mospilan 20 SG , Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl.ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis