Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima! 04.04.2017.

Prije dvadesetak dana (15.3. 2017.) upućena je preporuka tržnim proizvođačima jagoda o prvim mjerama zaštite nakon čišćenja nasada od prošlogodišnjih biljnih ostataka i korova. Neobično toplo, sunčano i suho vrijeme zabilježili smo od 20. ožujka do 3. travnja o.g.: u tom je razdoblju u okolici Čakovca bilo čak 9 toplih dana s rasponom najviših dnevnih temperatura od 17,3° do 24,2°C! Obilniju kišu nismo zabilježili nakon 1. ožujka 2017.! U takvim smo uvjetima pri tržnoj proizvodnji jagoda u visokim plastičnim tunelima zabilježili otvaranje prvih cvjetova, ali pri uzgoju na otvorenim gredicama zbog prohladnih jutra do kraja mjeseca ožujka o.g. to nije bio slučaj.

Slične uvjete meteorolozi najavljuju i narednom razdoblju: nakon manjih količina oborina u naredna dva dana (4. i 5. travnja o.g.) već narednog vikenda ponovno iznadprosječno toplo s najvišim temperaturama zraka oko 20tak°C. Pojava i intenzitet štetnih organizama značajno se razlikuje pri uzgoju jagoda u visokim plastičnim tunelima u odnosu na otvorene gredice. Uz dominantnu bolest sivu plijesan plodova jagode (Botrytis cinerea), posljednjih desetak godina u intenzivnim nasadima jagoda pri uzgoju u plastičnim tunelima sve češće pronalazimo simptome tzv. "antraknoze" (Colletotrichum acutatum, C. gleosporioides), uzročnika srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda. Nažalost, većina najčešće uzgajanih sorata jagoda je vrlo osjetljiva na spomenuti poremećaj. Većina specifičnih fungicida koje koristimo za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) ima samo djelomičnu djelotvornost na "antraknozu" jagoda. U našoj je zemlji registriran za suzbijanje ove bolesti mankozeb (Dithane DG), ali uz propisanu karencu 21 dan. Određenu zaštitu daju neki pripravci iz IBE skupine (npr. difenkonazol), a prema pokusno-proizvodnim iskustvima na "antraknozu" su djelotvornije djelatne tvari iz skupine strobilurina: azoksistrobin (Quadris SC, Ortiva), trifloksistrobin (Zato 50 WG) i kombinacija piraklostrobina & boskalida  (Signum DF).

Pepelnica jagoda (Sphaerotheca macularis, S. aphanis) naseli donju lisnu stranu, zaraženo se tkivo uvija prema gore, a rubni dio naličja pocrveni. Za razliku od drugih biljnih pepelnica površinski je micelij na jagodama vrlo rijetko vidljiv, a najvažniji ekološki čimbenik ranije pojave pepelnice u jagodama je visoka vlažnost zraka. Stoga se pepelnica brže razvija i veće štete pravi pri uzgoju jagoda u zaštićenom prostoru (visokim tunelima, plastenicima, staklenicima). Moguća je zaraza još mladih i zelenih plodova, nakon čega se njihov oblik mijenja zbog neravnomjernog rasta zdravog i napadnutog dijela. Napad pepelnice na jagodama se može poistovjetiti sa fiziološkim poremećajima uslijed neravnomjerne gnojidbe.

Tablica 1. Neki fungicidi dopušteni za suzbijanje bolesti jagoda u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Bolest

Ograničenja

azoksistrobin

Quadris SC, Ortiva

pepelnica

4x, K = 3

boskalid & piraklostrobin

Signum DF

plijesan

2x, K = 3

difenkonazol

Score EC

pepelnica

4x, K = 21

fenheksamid

Teldor SC

siva plijesan

2x, K = 4

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

siva plijesan

2x, K = 7

kinoksifen

Crystal SC

pepelnica

3x, K = 3

krezoksim-metil

Stroby DF

pepelnica

2x, K = 7

mankozeb

Dithane DG

pjegavost, antraknoza

K = 21

pirimetanil

Pyrus 400 SC

siva plijesan

3x, K = 3

trifloksistrobin

Zato 50 WG

pepelnica

2x, K = 1

sumpor

Cosavet DF

pepelnica

K = 21

K=karenca u danima!

U uvjetima visokih temperatura ispod plastičnih tunela i niske vlažnosti zraka dominantan štetni organizam životinjskog podrijetla je staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae), a također se pojavljuju štetne gusjenice i kornjaši iz skupine voćnih pipa koji oštećuju cvjetne stapke jagoda.

Moguće je u jagodama koristiti protiv štetnih organizama pripravak Laser KS (0,015-0,02 %) koji se registriran protiv kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a daje postranu zaštitu protiv štetnih gusjenica i štetnih kornjaša iz skupine pipa. Zbog vrlo toplog razdoblja krajem ožujka i početkom travnja o.g. očekujemo prvu pojavu jedinki stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus urticae), kojoj za brzo umnožavanje odgovara suho i iznadprosječno toplo razdoblje. U jagodama dopuštenje za suzbijanje koprivine grinje imaju pripravci Vertimec EC (0,75-1,25 lit./ha) (K=3 dana) i Kraft EC (0,5-1,2 lit./ha) (K=7 dana)! Važno: pripravci na osnovi abamektina (Vertimec, Krast) otrovni su i opasni za oprašivače (pčele medarice)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis