Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 24.03.2017.

U danima nakon 20. ožujka zabilježeno je natprosječno toplo vrijeme, što ubrzava razvoj cvjetnog pupa. Na većini lokaliteta, pupovi jabuka nalaze se u fenofazi pojave cvjetne glavice. Mogućnost oborina meteorolozi najavljuju krajem vikenda.

Voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina izvrše preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Od pripravaka predlažemo: Delan 700 WDG (aktivna tvar ditianon) ili pripravke na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Manfil 75 WG, Star 80 i dr.).

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova, stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal EC ili Brai. Ovaj se pripravak može primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (prije cvatnje).

Proteklih je dana zabilježena aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje predlažemo primjenu aficida Pirimor 50 WG. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis