Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća 22.03.2017.

Kod  luka i češnjaka u zaštiti protiv zemljišnih štetnika mogu se koristiti insekticidi navedeni u tablici 1.

Preporuka je korištenje insekticida primjenom u trake uz inkorporaciju u tlo  na 5-10 cm prije sadnje.

Tablica 1.

Aktivna tvar

 Naziv preparata

       Štetnik

Kultura

             Doza

Karenca

Teflutrin

Force 1,5 G

Žičnjak, majski hrušt

Luk,češnjak

7-10kg/ha u redove

OVP

 

Klorpirifos

Dursban E-48

Nufos

Pyrinex 48 EC*

žičnjaci,majski hrušt,sovice pozemljuše,rovac

Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće, mladi luk)

6-8l/ha širom

2-3l/ha u trake

 

 

Za luk 63 dana

*Krajnji rok za primjenu zaliha 25.09.2017.

Suzbijanje korova u lukovičastom povrću može se provoditi nekim od herbicida navedenim u tablici 2.

Ovisno o dozvoli neki od njih se koristi nakon sadnje prije nicanja ili nakon nicanja u ranom postu.

Tablica 2.

Aktivna tvar

 Naziv preparata

       Korov

Kultura

             Doza

 

Linuron

Afalon disperzija*

 

Linurex 50 SC*

 

Jednogodišnji širokolisni

 

luk,češnjak,poriluk,luk kozjak

1,35l/ha pre-em

 

1,2l/ha pre-em

 

 

Pendimetalin

 

Stomp 330 EC

 

Pendigan 330 EC

 

Stomp aqua

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

luk i češnjak

 

luk,poriluk iz sjemena

 

luk,češnjak

 

 

4l/ha post-em

 

2,5-3l/ha post-em

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

luk,češnjak

poriluk

3-5l/ha

5l/ha  post-em

 

Piridat

 

Lentagran 45 WP

Jednogodišnji širokolisni

luk,češnjak,poriluk,luk kozjak

 

2 kg/ha  post-em

Oksifluorfen

Galigan 240 EC

Goal

Jednogodišnji širokolisni

luk (ne za mladi)

Pre-em

Post-em

Bromoksinil

Xsinca

Jednogodišnji širokolisni

Luk na otvorenom

0,5 l/ha post em u stadiju 2-4 list luka

Fluroksipir

Starane 250

 

 

Tomigan 250 EC

 

 

Jed. i višegodišnji širokolisni korovi

Luk iz lučica ( ne za mladi)

 

Luk iz sjemena i lučica

 

 

Luk vlasac

0,5-0,8l/ha post em kada je luk u fazi 2-6 listova

0,4-0,8l/ha nakon nicanja ovisno o fazi luka ( 2-3 lista)

 

*Krajnji rok za prodaju zaliha 3.12.2017. , a primjena zaliha do 3.06.2018.

Jedan od načina za suzbijanje korova u luku nakon sadnje, a prije nicanja, ako su korovi vidljivi u fazi 2-3 lista je primjena Cidokora plus ,Pondap Rapid ,Dessicasch 200 SL.

Kasnije tijekom vegetacije nakon nicanja travnih jednogodišnjih ili višegodišnjih korova u luku ( osim mladog) i češnjaku  mogu se  koristiti i neki od slijedećih graminicida: Agil 100 EC, Focus ultra, Fusilade forte,Select Super.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis