22,7 milijuna kuna proizvođačima mlijeka

Osmišljen je vrlo jednostavan sustav dodjele potpore u kojem proizvođači ne moraju podnositi poseban zahtjev već je dovoljno da svoje krave u proizvodnji mlijeka uključe u sustav kontrole mliječnosti koji provodi Hrvatska poljoprivredna agencija zaključno do 31. ožujka 2017. godine. Krave koje su već uključene u sustav kontrole mliječnosti prihvatljive su za potporu. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdit će korisnike potpore i broj prihvatljivih grla, odnosno iznos potpore po korisniku.

Novost je što će svaki proizvođač imati posebnu mogućnost u paketu s ovom potporom zatražiti od Savjetodavne službe specijalističku savjetodavnu uslugu Stručnog radnog tima osnovanog za ove potrebe. Stručni radni tim će tijekom narednog provedbenog vremenskog razdoblja raditi na svim aktivnostima koje se tiču određivanja hranidbenog, zdravstvenog i reproduktivnog statusa stada te pripreme i provedbe poslova optimizacije obroka hrane za životinje korištenjem rezultata kontrole mliječnosti te sustava i alata za optimizaciju u svrhu poboljšavanja upravljanja hranidbom i učinkovitijeg savjetovanja korisnika usluga. Stručni radni tim će među ostalim raditi i na:

  • savjetovanju o modernizaciji i povećanju razine konkurentnosti OPG-a na farmama u stočarskoj proizvodnji korištenjem poboljšanih tehnika proizvodnje osobito u području upravljanja hranidbom koristeći aplikaciju za sastavljanje i optimizaciju obroka za mliječne krave u skladu s „Protokolom rada na farmi mliječnih krava“. Može se provoditi za različite tipove hranidbe na farmi koristeći u tu svrhu sve dostupne rezultate analiza kontrole mliječnosti te analiza uzoraka mlijeka, s obzirom da sadržaj mliječne masti i bjelančevina, razina uree, te njihov međusobni odnos ili odnos prema dnevnoj količini mlijeka, može ukazati na metaboličke probleme uvjetovane hranidbom neprilagođenom stvarnim potrebama krava, koji mogu negativno utjecati na zdravstveno stanje i reprodukciju.
  • primjeni novih saznanja o okolišno održivoj, poboljšanoj tehnici proizvodnje u području upravljanja hranidbom u svrhu savjetovanja prema analizi krme za obroke mliječnih krava, određivanje kapaciteta unosa hrane te ocjeni tjelesne kondicije krava,
  • savjetovanju o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Financijska struktura omotnice za iznimnu potporu utvrđena je u ukupnom iznosu od 22.707.839,90 kuna od čega je 50% osigurano iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi te drugih 50% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Jedinični iznos potpore proizlazi iz omjera ukupne omotnice i broja prihvatljivih grla, a može iznositi maksimalno 300 kuna.

Uredbom se provodi aktivnost provedbe programa kvalitete ili projekata kojima je cilj promicanje kvalitete i dodane vrijednosti te ima za cilj poticanje gospodarske održivosti gospodarstava i doprinos stabilizaciji tržišta jačanjem otpornosti proizvođača mlijeka. Ujedno, mjera koju provodimo indirektno ima i karakter aktivnosti primjene klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje s obzirom na optimizaciju emisije amonijaka.

Hrvatska poljoprivredna agencija upravlja sustavom kontrole mliječnosti te osigurava Savjetodavnoj službi dostupnost podataka o korisnicima i grlima uključenima u kontrolu mliječnosti kao i ostale podatke vezane uz kontrolu mliječnosti.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđuje korisnike i iznos iznimne potpore po korisniku te donosi odluku o isplati iznimne potpore i isplaćuje potporu.

Hrvatska poljoprivredna agencija, Savjetodavna služba i Agencija za plaćanja imaju obvezu izvještavanja Ministarstva poljoprivrede o svojim aktivnostima vezanim uz provedbu ove uredbe, dok Ministarstvo poljoprivrede ima obvezu izvijestiti Europsku komisiju sukladno obvezama propisanima Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1613.

Pripremi za ispis