Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka! 17.03.2017.

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine dostigao je na južnim položajima u zapadnom dijelu Međimurja početkom ovog tjedna 220°C, pa je započelo otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka (npr. sorta idared) (ove sezone početak vegetacije jabuka „kasni“ u odnosu na proteklu 2016. približno 11 dana)! Pri navedenoj sumi temperatura u narednom razdoblju očekujemo početak dozrijevanja prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću (zbog velikih šteta od niskih proljetnih temperatura i reduciranih mjera zaštite tijekom ljeta 2016. potencijal krastavosti na zaraženom i otpalom lišću je vrlo veliki). Nakon završetka zimske rezidbe preporučujemo vlasnicima plantažnih nasada pregledati pripremiti uređaje za zaštitu bilja, te prije slijedeće jače kiše (5 ili više mm) obaviti preventivnu zaštitu bakarnim fungicidima (vidi Tablicu 1.) (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite bakterijske paleži i drugih bolesti drva). Manja količina oborina najavljena je tijekom sutrašnjeg dana (1 mm?), a moguće nove padaline očekujemo sredinom idućeg tjedna (22.3.?). Jutra su još uvijek svježa s vrijednostima oko 0°C, a narednog tjedna očekujemo porast vrijednosti do 20°C! a isto vrijedi za sve nasade krušaka zbog prezimljenja uzročnika krastavosti (Venturia pyrina) na rodnom volumenu krošnje.

Tablica 1. Neki bakarni pripravci dopušteni za primjenu u voćarstvu.

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

bakarni oksid

Nordox 75 WG

0,1-0,2 %

bakarni oksiklorid

Kupropin WP, Neoram WG, CuproCaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP

0,3-1,5 %

bakarni hidroksid

Champion WP i WG, Champion flow SC

0,3-1 %

bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška juha 20 WP Manica, Bordoška juha Caffaro 20 WP

0,5-1,5 %

bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks

Cuprablau-Z WP

0,5 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje

1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilja pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi starosti, razmacima sadnje, uzgojnom obliku i razvojnom stadiju voćne vrste i sorte! Na dozu ili količinu mineralnih ulja utječe i razvojni stadij voćaka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nasade također pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Quadraspidiotus, Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te po potrebi dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja (npr. Bijelo Ulje EC ili Mineralno svjetlo ulje EC) ili parafinskog ulja (npr. Ovipron Top EC, Promanal Neu EC) u propisanoj (pojačanoj) količini. U manjim nasadima uz okućnice (vikendice) koristiti gotovu tvorničku mješavinu bakra i mineralnog ulja (npr. Modro ulje EC, Crveno Ulje EC) (vidi Tablicu 2.).

 

Tablica 2. Neka Sredstva za kasno zimsko i(ili) rano proljetno suzbijanje štitastih uši i crvenog voćnog pauka na jabučastom voću:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

mineralno ulje

Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC

3-4 %

parafinsko ulje

Ovopron Top EC, Promanal Neu EC

25-35 lit./ha, 1 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje

1-3 %

 

Povišene količine mineralnih/parafinskih ulja svakako preporučujemo planirati u nasadima u kojima se lokalno pojavljuje karantenska kalifornijska štitasta uš, a sukladno "Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine. Moguće je u nasadima s jačom zarazom štitastih uši mineralnom/parafinskom ulju dodati insekticidnu djelatnu tvar klorpirifos-etil (dopuštenje za primjenu u jabučastim voćnim vrstama u našoj zemlji ima pripravak Nufos EC  i, Dursban EC u količini 1-1,5 lit./ha) (ne smije se primjenjivati u bobičastom i jagodičastom voću). Sredstva na osnovi klorpirifos-etila otrovna su i opasna za pčele medarice, pa je potrebno poduzeti dodatne mjere zaštite oprašivača. U nasadima gdje nema karantenske kalifornijske štitaste uši nije potrebna primjena klorpirifos-etila.

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva, poglavito ako se koriste povišene doze mineralnih ulja. Povišene koncentracije mineralnog/parafinskog ulja ne koristiti neposredno pred najavu jačeg mraza.

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Tijekom ožujka – odnosno početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako tada metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je njihovo kemijsko suzbijanje opravdano. U tom razdoblju prirodni neprijatelji još nisu aktivni, pa se ponekad u integriranoj proizvodnji preporučuje koristiti kombinaciju mineralnog ulja sa klorpirifos-etilom (npr. Nufos EC, Dursban EC) ili iznimno sintetskim piretroidima, od kojih u našoj zemlji u kruškama dopuštenje imaju deltametrin (Decis 2.5 EC), lambda-cihalotrin (Karate zeon MC) i esfenvalerat (Sumialfa FL) (primjena sintetskih piretroida u integriranoj proizvodnji nije dopuštena!). Ako je brojnost odraslih buha mala, tada je neposredno pred otvaranje pupova krušaka dovoljno primijeniti samo povišenu koncentraciju mineralnog ulja.

Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri), koja se također suzbija u vrijeme bubrenja pupova kombinacijom mineralnog ulja i klorpirifos-etila.

Kada temperature zraka nekoliko dana bidu veće od 15°C, u stadiju "mišjih uši" jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, suviškom ili nedostatkom vode.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis