Obavijest poljoprivrednicima! 14.03.2017.

Na početku sezone zaštite ratarskih ,povrćarskih i voćarskih kultura te vinograda potrebno je još jednom podsjetiti sve poljoprivrednike na ovu obavezu koja je podložna inspekcijskom nadzoru da ju obave ako nisu jer je zakonski rok istekao još u studenom 2016. kako bi izbjegli eventualno kažnjavanje.

Svi poljoprivredni proizvođači koji su prošli tečaj Održive uporabe pesticida na području Vukovarsko srijemske županije u organizaciji Savjetodavne službe su detaljno upoznati o zakonskoj obavezi redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida. No još jednom podsjećamo i sve ostale o ovim propisima.

 • U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve kako bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača, sigurnost primjenitelja, zaštita zdravlja primjenitelja, radnika, ljudi i životinja te zaštita okoliša.

  Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine.

 

 •  Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.
 • Starije prskalice i raspršivači koji su proizvedeni prije 1995. godine moraju biti pregledani do 26.11.2014. godine.
 • Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3. godine.

  Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine.

 • Rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su kupljeni u nekoj od država EU-a i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela neke država EU-a, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi EU-a isti kao i u Hrvatskoj (3 godine).
 • Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

  Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede.  

 • Za sve detaljne informacije na području Vukovarsko srijemske županije možete se javiti  :
 • Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr.
 • viši stručni savjetnik (mehanizacija)
  Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
  Vukovarsko-srijemska
  TEL: 032/280-078
  FAX: 032/280-078
  MOBITEL: 091/4882-927
  E-MAIL: Djuro.Cerovcec@savjetodavna.hr

Mira Živković,dipl.inž.

 

Pripremi za ispis