Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 27.02.2017.

Porast temperatura proteklih dana uzrokovat će kretanje vegetacije na voćnim vrstama. Nakon  obavljanje rezidbe, gdje će se odstraniti sve bolesne i oštećene grane kao i odstranjivanja zaostalih osušenih plodova takozvanih  „ mumije“ sa stabala,  potrebno  je obaviti zimsko tretiranje. Proizvođači trebaju  pratiti  promjene na pupovima  (breskve,nektarine, šljiva, trešnja i dr), kako bi na vrijeme obavili „ zimsku“ zaštitu bakrenim pripravcima. Bakreni pripravci  se  primjenu na koštičavom voću u doba mirovanja vegetacije , tretiranja  se  mogu provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup)  , no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B  bubrenje pupa.

Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Uzročnik ove  bolesti prezimljava na stablima breskve i nektarine ( na površini kore i u ljuskama pupa) , a  razvoju bolesti pogoduju oborine i  porast temperature  .

Osim toga bakreni pripravci služe  za suzbijanje šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila) , paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) , rogača šljive (Taphrina pruni) te bakterijskog raka  koštičavog voća .

U tablici 1 . navedeni su pripravci  koji imaju dozvolu za suzbijanje gore navedenih bolesti.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Dozvola po kulturama/ bolest

Koncentracija

Bakreni oksid

NORDOX 75 WG

Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost,bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvjeta i mladica

 

0,2 %

Bakreni oksiklorid

CUPROBLAU Z

 

 

KUPROPIN

 

 

RAME CAFFARO 32 WP

 

CUPRO CAFFARO 50 WP

 

 

NEORAM WG

 

Breskva/  kovrčavost

Koštičavo voće/šupljikavost

 

Breskva/ šupljikavost i kovrčavost

 

 

Koštičavo voće/ šupljikavost, kovrčavost

Koštičavo voće/ šupljikavost

 

Koštičavo voće/šupljikavost

kovrčavost,palež cvata

 

800g/ 100l

 

 

0,5-0,75 %

 

 

750g/100l

 

1000g/100l

 

0,5-0,6%

Bakreni hidroksid

CHAMPION

 

 

 

CHAMPION FLOW SC

 

 

 

CHAMPION WG 50

Breskva/ kovrčavost,šupljik.

Koštičavo voće/šupljikavost,

palež cvata i mladice

Breskva/ kovrčavost

šupljikavost

Trešnja, višnja/kozičavost

 

Breskva,marelica,trešnja,višnja,šljiva/ kovrčavost, gnomonia

 

0,5-1 %

 

 

0,7 %

 

0,35-0,4%

 

 

2-3 kg /ha

Za suzbijanje nekih bolesti na koštičavom voću kao i za suzbijanje jaja crvenog pauka i lisnih ušiju te nekih vrsta štitastih ušiju dozvolu ima pripravci navedeni u tablici 2.

Tablica 2.

 

 

Kombinacija bakra i mineralnog ulja

CRVENO ULJE

 

 

 

MODRO ULJE

Koštičavo voće/ šupljikavost i šljivine štitaste uši

Breskva/ kovrčavost

 

Voćke/šupljikavost,kovrčavost,šljivine štit uši,zimska jaja l.ušiju i crvenog pauka

2-3 % fenofaza A

( zimski pup)

 

 

 

2-3 % fenofaza A

 

 

 

 

Uz bakrene pripravke koji služe za suzbijanje bolesti mogu se primijeniti neki od pripravaka na bazi parafinskog ulja za suzbijanje zimskih jaja lisnih ušiju i crvenog pauka kao i za suzbijanje štitastih ušiju.

Tablica 3.

 

 

 

 

Parafinsko ulje

 

 

 

BIJELO ULJE

MINERALNO SVIJETLO ULJE

 

 

 

PROMANAL NEU

 

Voćke/kaliforniska,breskvina,

šljivina štitastih ušiju, zimska jaja c.pauka

Šljiva/zimska jaja c. pauka,štitaste uši

 

 

 

Šljiva,breskva,nektarina,trešnja

 

 

 

2-3 % fenofaza A

5% fenofaza C i D

 

 

 

1 %fenofaza BBCH 99

mirovanje vegetacije

Zimska tretiranja ili „plavo prskanje“ koštičavog voća potrebno je obavljati u danima bez vjetra te pri temperaturama većim od 5°C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis