Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća – višanja, trešanja, šljiva, bresaka, nektarina 23.11.2016.

Analizirajući vremenske prilike tijekom rujna, listopada i studenog nameće se potreba za fungicidnom zaštitom koštićavog voća. Razlozi tomu su slijedeći. Tijekom cijele ovogodišnje vegetacije postojali su dobri uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti pa se može za pretpostaviti da je inokulum (potencijal zaraze) bolesti u voćnjacima značajan. Unazad spomenuta tri mjeseca palo je ukupno preko 200 litara kiše po četvornom metru. Temperatura zraka i relativna vlaga zraka također su bile povoljne za razvoj patogena. Konačno, umjesto očekivano niskih temperatura tijekom studenog uslijedilo je toplije razdoblje koje još traje. Sve navedeno kao posljedicu traži još jednu zaštitu koštićavog voća protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti kako radi suzbijanja ovogodišnje zaraze pupova i grančica tako i smanjenja potencijala početnih zaraza iduće godine.

Savjetujemo stoga voćare da što prije obave preventivnu zaštitu svojih nasada. Koristiti treba pripravke na bazi bakra u dozama preporučenim kao pred kretanje vegetacije.

To su npr. Nordox 75 WG, Champion WP, WG ili flow SC, Cuprablau Z, Modra galica, Kupropin WP, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG ili sl.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena i pri temperaturama iznad 50C.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

Podsjećamo i na Zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (NN 142/12 i NN 14/2014). Krajnji rok do kojega uređaji stariji od 1. siječnja 2013. g. moraju biti pregledani je 26. 11. 2016. Pregled obaviti jedino u ovlaštenim ispitnim stanicama. Detaljnije informacije možete dobiti također na stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr) .    

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis