Obavijest proizvođačima soje! 16.09.2016.

Bliži se vrijeme žetve soje. Zbog olakšavanja žetve, ubrzavanja i ujednačavanja zriobe, smanjenja prisutnosti primjesa, osobito kod zakorovljenih moguće je provesti desikaciju soje.

Od pripravaka dozvolu imaju  Reglon forte ili Cosmic.

Reglon forte:

U dozi 2,5-3,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha

U vrijeme biološke zrelosti usjeva

Karenca: 3 dana prije žetve.

Cosmic :

Količina primjene: 3 – 5 l/ha uz utrošak vode: 150 – 250 l vode/ha

Vrijeme primjene: Pri vlazi zrna od 30%.

Karenca: 14 dana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis