Obavijest proizvođačima uljane repice! 26.08.2016.

U tijeku su pripreme za sjetvu uljane repice , a jedna od mjera koja slijedi nakon sjetve je i suzbijanje korova. U tablici 1 . nalaze se herbicidi koji imaju dozvolu za suzbijanje korova u uljanoj repici.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha

    

 Vrijeme primjene

Metazaklor

Butisan S

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji širokol.

2

Poslije sjetve prije nicanja ( 1x u 3 god)

Napropamid

Devrinol 45 FL

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji širokol.

2,5

Prije sjetve uz inkorporaciju (2-5 cm)

Propizamid

Kerb 50 W

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji širokol.

Smanjuje pojavu i nekih višeg.travnih korova

1,5

Nakon nicanja u fazi 4 lista kulture

Dimetaklor

Teridox 500 EC

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji širokol

2

Prije nicanja ili u stadiju 2-4 lista (1x u 3 godine)

Petoksamid

Koban 600

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji široko.

2

Prije nicanja ili u stadiju  do 4 lista

Metazaklor

Sultan 50 SC

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji široko.

1,5-2

Prije nicanja ili u stadiju  do 4 lista (1x u 3 godine)

Metazaklor

Klomazon

Kalif Mega

Jednogodišnji travni

Jednogodišnji široko.

3

Poslije sjetve prije nicanja

S-metolaklor

Dual gold 960 EC

Jednogodišnji travni

 

1,25-1,4

Poslije sjetve prije nicanja

 

 

 

Klomazon

Reactor  360 CS

 

 

Kalif 480 EC

 

 

Clomate

 

 

Jednogodišnji širokolsni korovi

 

 

 

 

 

0,33

 

 

0,15-0,2

 

 

0,33

Poslije sjetve prije nicanja ( do 2 dana iza sjetve)

Poslije sjetve prije nicanja ( do 3 dana iza sjetve)

Poslije sjetve prije nicanja

 

 

 

Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda

 

U CLEARFIELD ozimoj uljanoj repici (IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks na ostale repice bez oznake ne smije 

 

Jednogodišnji i višegodišnji  travni

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

2

 

uz dodatak

1 l Dash-a

 

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis